Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2019 13:54 Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.
16.05.2019 12:40 Obwieszczenie okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11
16.05.2019 11:27 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 - 6 w Gminie Istebna z dnia 13 maja 2019r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.
06.05.2019 15:13 Informacja o sporządzeniu spisu wyborców.
29.04.2019 11:47 Komunikat - Obwodowe Komisje Wyborcze
25.04.2019 13:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
12.04.2019 08:13 Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 29 w Bielsku-Białej z dnia 11.04.2019r. w sprawie składu,siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję w związku z wyborami posłów do PE zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.
12.04.2019 08:07 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
26.03.2019 08:22 Zarządzenie NR 0050.37.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
21.03.2019 13:36 Informacje - powoływanie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do PE
21.03.2019 11:04 Informacje ogólne
27.02.2019 08:49 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego