Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2020 15:29 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku
28.04.2020 15:28 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
28.04.2020 15:26 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
28.04.2020 15:24 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
28.04.2020 15:23 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
28.04.2020 15:22 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 1 kwartału roku 2020
28.04.2020 15:21 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
28.04.2020 15:20 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem z upływem roku budżetowego 2019 za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2020
28.04.2020 15:19 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
14.01.2020 12:53 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego rok podatkowy 2020