Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2019 07:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
10.09.2019 10:31 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 9 września 2019r. w sprawie miejsca, czasu i terminy przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez Wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
06.09.2019 12:56 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 4 września 2019r. o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
04.09.2019 10:48 Zarządzenie NR 0050.130.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2019r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Istebna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
30.08.2019 09:51 Postanowienie Nr 282/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie podziału Gminy Istebna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
27.08.2019 13:57 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej I z dnia 26 sierpnia 2019r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
27.08.2019 12:12 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
19.08.2019 10:45 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
13.08.2019 09:37 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
13.08.2019 08:08 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej