Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2020 14:36 UK.271.2.58.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc zarządzanych przez Urząd Gminy Istebna w 2021 r.
18.12.2020 08:33 UK.271.2.62.2020 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gminnych oczyszczalni ścieków”
11.12.2020 09:45 UK.271.2.60.2020 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gminnych oczyszczalni ścieków”
10.12.2020 14:42 UK.271.2.59.2020 „Opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Istebna”
10.12.2020 11:49 UK.271.2.58.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc zarządzanych przez Urząd Gminy Istebna w 2021 r.”
09.12.2020 14:57 UK.271.2.57.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Zakup wodomierzy objętościowych firmy DIEHL METERING do wody zimnej z modułem radiowym kompatybilnym z systemem odczytów wodomierzy radiowych IZAR@MOBILE 2 STARTER"
08.12.2020 15:26 UK.271.2.55.2020 "Sukcesywne usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych"
08.12.2020 15:08 UK.271.2.54.2020 "Sukcesywne usuwanie awarii na sieciach wodociągowych"
08.12.2020 13:19 UK.271.2.56.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Istebna w 2021 roku”
07.12.2020 14:39 UK.271.2.53.2020 "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Istebna w 2021 roku"
03.12.2020 08:03 UK.272.1.50.2020 „Opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Istebna”
03.12.2020 07:53 UK.272.1.49.2020 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gminnych oczyszczalni ścieków”
25.11.2020 14:50 RI.271.2.45.2020 Remont wiaty przystankowej Jaworzynka Duraje oraz Przebudowa wiaty przystankowej Koniaków - Koczy Zamek.
26.10.2020 14:29 UK.272.1.47.2020 "Wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego za wodą w Istebnej Jasnowice"
20.10.2020 10:23 RI.271.2.40.2020 Remont poboczy oraz odwodnienia drogi gminnej Trójstyk wraz z poprawa odwodnienia w obrębie działki nr 3895/8 we wsi Jaworzynka
20.08.2020 12:18 Zaproszenie do złożenia zapytania ofertowego pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, w roku szkolnym 2020/2021”
13.08.2020 15:16 RI.271.2.30.2020 Odmulanie rowów przydrożnych, przycinanioe gałęzi i krzewów w pasie drogowym na drogach gminnych
12.08.2020 14:58 RI.271.2.31.2020 Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Istebna 732 - stary posterunek.
05.08.2020 15:27 RI.271.2.29.2020 Urządzenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej
04.08.2020 15:32 RI.271.2.28.2020 Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
27.07.2020 12:28 RI.271.2.27.2020 Zakup i montaż urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury w ramach zadania „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie”
10.07.2020 13:17 RI.271.2.23.2020 Remont zsypu na opał oraz remont schodów wejściowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce 641
09.07.2020 13:39 RI.271.2.26.2020 Remont wiaty przystankowej Koniaków Szańce.
08.07.2020 14:50 ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa geodezyjna Gminy Istebna w okresie od 07.2020 r. do 12.2020 r (znak: RI.271.2.25.2020)
06.07.2020 12:17 RI.271.2.24.2020 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania pn. „Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
25.06.2020 14:44 SOI.271.3.2020. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług audytu wewnętrznego
24.06.2020 14:34 RI.271.2.22.2020 Zakup namiotu na potrzeby imprez lokalnych.
22.06.2020 15:19 RI.271.2.21.2020 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania pn. „Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
19.06.2020 13:19 RI.271.2.19.2020 Remont wiaty przystankowej Koniaków Szańce.
19.06.2020 09:52 RI271.2.20.2020 Remont cząstkowy nawierzchni drogowych na terenie Gminy Istebna

1 2 następna