Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2020 14:50 RI.271.2.45.2020 Remont wiaty przystankowej Jaworzynka Duraje oraz Przebudowa wiaty przystankowej Koniaków - Koczy Zamek.
26.10.2020 14:29 UK.272.1.47.2020 "Wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego za wodą w Istebnej Jasnowice"
20.10.2020 10:23 RI.271.2.40.2020 Remont poboczy oraz odwodnienia drogi gminnej Trójstyk wraz z poprawa odwodnienia w obrębie działki nr 3895/8 we wsi Jaworzynka
20.08.2020 12:18 Zaproszenie do złożenia zapytania ofertowego pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, w roku szkolnym 2020/2021”
13.08.2020 15:16 RI.271.2.30.2020 Odmulanie rowów przydrożnych, przycinanioe gałęzi i krzewów w pasie drogowym na drogach gminnych
12.08.2020 14:58 RI.271.2.31.2020 Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Istebna 732 - stary posterunek.
05.08.2020 15:27 RI.271.2.29.2020 Urządzenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej
04.08.2020 15:32 RI.271.2.28.2020 Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
27.07.2020 12:28 RI.271.2.27.2020 Zakup i montaż urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury w ramach zadania „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie”
10.07.2020 13:17 RI.271.2.23.2020 Remont zsypu na opał oraz remont schodów wejściowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce 641
09.07.2020 13:39 RI.271.2.26.2020 Remont wiaty przystankowej Koniaków Szańce.
08.07.2020 14:50 ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa geodezyjna Gminy Istebna w okresie od 07.2020 r. do 12.2020 r (znak: RI.271.2.25.2020)
06.07.2020 12:17 RI.271.2.24.2020 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania pn. „Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
25.06.2020 14:44 SOI.271.3.2020. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług audytu wewnętrznego
24.06.2020 14:34 RI.271.2.22.2020 Zakup namiotu na potrzeby imprez lokalnych.
22.06.2020 15:19 RI.271.2.21.2020 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania pn. „Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
19.06.2020 13:19 RI.271.2.19.2020 Remont wiaty przystankowej Koniaków Szańce.
19.06.2020 09:52 RI271.2.20.2020 Remont cząstkowy nawierzchni drogowych na terenie Gminy Istebna
16.06.2020 13:42 RI.271.2.18.2020 Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa wiaty przystankowej Koniaków - Koczy Zamek"
12.06.2020 11:25 RI.271.2.16.2020 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania pn. „Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
08.06.2020 14:51 RI.271.2.17.2020 Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa wiaty przystankowej Koniaków - Koczy Zamek"
03.06.2020 13:28 UK.271.2.32.2020 "Dostawa i montaż samochodowej wagi stalowo-żelbetowej zagłębionej o nośności 40 ton do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Istebnej"
27.05.2020 13:38 RI.271.2.15.2020 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności użytkowej dla ok. 144 km sieci dróg gminnych na terenie gminy istebna w ramach przeprowadzenia przeglądów 5-letnich
13.05.2020 13:15 UK.271.2.29.2020 Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn.: "Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych i powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Istebna"
12.05.2020 11:34 Utwardzenie chodnika na działce drogowej nr 511/2 we wsi Koniaków - skrót Matyska
11.05.2020 11:52 UK.271.2.27.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie „Remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce”
04.05.2020 09:23 UK.271.2.5.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn: "Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych"
27.04.2020 08:53 UK.271.2.35.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn: "Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej"
15.04.2020 08:10 RI.271.2.9.2020 Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
07.04.2020 12:20 UK.271.2.19.2020 Koszenie terenów zielonych Gminy Istebna w 2020 r.

1 2 następna