Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2020 08:44 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2020 r.
02.08.2019 13:35 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.
08.08.2018 12:12 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r.
08.08.2018 12:11 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2017 r.
08.08.2018 12:10 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2016 r.
08.08.2018 12:09 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2015 r.
08.08.2018 12:07 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2014 r.
08.08.2018 12:04 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2013 r.
18.10.2012 13:22 Wyniki kontroli - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
18.10.2012 13:16 Wyniki kontroli - PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
18.10.2012 13:14 Wyniki kontroli - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
18.10.2012 13:12 Wyniki kontroli - PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
18.10.2012 13:08 Wyniki kontroli - Wojewoda śląski
27.02.2012 08:17 Wyniki kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2011r.
20.07.2009 09:34 Wyniki kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 2009
23.06.2009 12:10 Wyniki kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
23.06.2009 12:08 Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej
23.06.2009 12:07 Wyniki kontroli Powiatowego Urzędu Pracy
10.03.2008 13:21 Wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
07.03.2008 14:38 Wyniki kontroli z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
14.02.2007 11:40 Protokół z kontroli Referatu Społeczno Administracyjnego Urzędu Gminy w Istebnej w komórce ewidencji ludności i dowódów osobistych.
14.02.2007 11:15 Protokół kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Istebnej w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego.
08.02.2007 08:18 Kontrola projektu "Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi lokalnej Olecki w Istebnej" dofinansowanego ze środków INTERREG IIIA Czechy-Polska