Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2020 16:44 RI.271.1.16.2020 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2020/2021
09.10.2020 14:20 RI.271.1.15.2020 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków
15.09.2020 14:39 RI.271.1.14.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Istebna
21.07.2020 16:23 RI.271.1.13.2020 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka
17.07.2020 14:41 RI.272.1.12.2020 Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II”
16.07.2020 16:00 RI.272.1.11.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków”
16.07.2020 15:38 RI.272.1.10.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa
13.07.2020 15:59 RI.272.1.9.2020 Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap II w ramach - Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II
30.06.2020 16:16 RI.272.1.8.2020 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
26.06.2020 14:36 RI.272.1.7.2020 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap II
17.06.2020 15:34 RI.271.1.6.2020 Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
05.06.2020 16:27 RI.271.1.5.2020 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
03.06.2020 17:20 RI.271.1.4.2020 Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
03.06.2020 15:01 RI.271.1.3.2020 Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
18.05.2020 17:22 RI.271.1.2.2020 Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
14.05.2020 17:41 RI.271.1.1.2020 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie