Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2020 10:57 Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
07.12.2020 10:48 Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do Uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 26 listopada 2020r.
07.12.2020 10:43 Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 listopada 2020 r. w srawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
01.12.2020 10:10 Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego
01.12.2020 09:51 Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 20 r. w srawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:58 Zarządzenie Nr 0050.179.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:57 Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:56 Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:55 Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:55 Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:50 Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:49 Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:49 Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.11.2020 12:46 Zarządzenie Nr 0050.169.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
25.11.2020 12:36 Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.11.2020 12:42 Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.11.2020 12:41 Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.11.2020 12:38 Zarządzenie Nr 0050.168.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.11.2020 11:59 Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 października 2020 r. w sprawie procedury kierowania osób uzależnionych, będących mieszkańcami gminy Istebna na leczenie odwykowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej
09.11.2020 16:58 Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Wójta Gminy stebna z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
05.11.2020 12:59 Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Wójta Gminy stebna z dnia 2 listopada 20 r. w srawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Istebnej do realizacji zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska
05.11.2020 12:46 Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 października 20 r. w srawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.11.2020 12:43 Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 r. w srawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Istebna nr 0050.151 z dnia 26 października 2020 roku budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.11.2020 12:42 Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 r. w srawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.11.2020 12:41 Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 r. w srawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.11.2020 11:18 Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Istebna w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
04.11.2020 11:17 Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Istebna w okresie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
28.10.2020 12:22 Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
28.10.2020 12:15 Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
28.10.2020 12:13 Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 października 2020 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020 oraz aktualizacji statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna