Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2020 12:10 Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
28.10.2020 12:10 Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
28.10.2020 12:09 Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:59 Zarządzenie Nr 0050.148.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.140.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
23.10.2020 10:57 Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.140.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania komisji do weryfikacji wykonania zadania pn. " Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce" ...
23.10.2020 10:54 Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:53 Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:52 Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:47 Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:39 Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:38 Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:37 Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji wykonania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce", współfinansowanego ze środków programu INTERREG Pl-SK 2014-2020, realizowanego przez Gminę Istebna.
23.10.2020 10:33 Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków
23.10.2020 10:31 Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad polityki rachunkowości oraz zasad kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej obowiązującej w Urzędzie Gminy w Istebnej
23.10.2020 10:29 Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 października 2020 r. w sprawie dostosowania treści przygotowywanych i publikowanych treści do wymogów zgodnych z WCAG 2.1
23.10.2020 10:22 Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przyznania środków pieniężnych dla placówek oświatowych w Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA oraz PPN na rok 2020.
23.10.2020 10:05 Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:05 Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
23.10.2020 10:04 Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.192.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy i Urzędu Gminy na rok 2020
12.10.2020 15:13 Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce", współfinansowanego ze środków programu INTERREG PL-SK 2014-2020, realizowanego przez Gminę Istebna
01.10.2020 12:57 Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2020 r. w sprawie
01.10.2020 12:55 Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
01.10.2020 12:54 Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
01.10.2020 12:40 Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz do spraw dostępności
28.09.2020 15:23 Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP nr 2 w Jaworzynce w przypadku jego nieobecności
28.09.2020 15:19 Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP nr 2 w Koniakowie w przypadku jego nieobecności
28.09.2020 15:19 Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP nr 2 w Istebnej w przypadku jego nieobecności
18.09.2020 15:19 Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna.
18.09.2020 15:16 Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
14.09.2020 15:20 Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna