Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2020 14:22 Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie publikacji Programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej na lata 01.07.2020 r. - 30.06.2025 r.
24.06.2020 14:19 Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
23.06.2020 14:46 Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
22.06.2020 08:43 Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
22.06.2020 08:41 Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
22.06.2020 08:38 Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
18.06.2020 15:16 Zarządzenie NR 0050.65.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
18.06.2020 15:10 Zarządzenie NR 0050.66.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej
17.06.2020 14:59 Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie
10.06.2020 15:04 Zarządzenie Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
10.06.2020 15:03 Zarządzenie Nr 0050.62.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.06.2020 11:14 Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
05.06.2020 09:54 Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.06.2020 08:38 Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
05.06.2020 08:33 Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Istebna w 2020 r.
05.06.2020 08:29 Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.06.2020 08:21 Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 28 maja 2020 r.
29.05.2020 13:34 Zarządzenie Nr 0050.56.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
26.05.2020 11:03 Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020 oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna
25.05.2020 11:34 Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
25.05.2020 11:32 Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.05.2020 11:29 Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
25.05.2020 11:22 Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka.
14.05.2020 15:11 Zarzadzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2020
14.05.2020 15:10 Zarzadzenie Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.05.2020 11:34 Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Wójt Gminy Istebna z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z ich otwarciem od 6.05.2020 r.
04.05.2020 10:58 Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
30.04.2020 08:20 Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
30.04.2020 08:17 Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
30.04.2020 08:15 Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 następna