Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2020 08:26 Zarządzenie Nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
23.07.2020 08:18 Zarządzenie Nr 0050.91.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgodyna prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
23.07.2020 08:18 Zarządzenie Nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
23.07.2020 08:17 Zarządzenie Nr 0050.90.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgodyna prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
23.07.2020 08:13 Zarządzenie Nr 0050.89.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia okresu rozliczeniowego kosztów zaopatrzenia w ciepło lokali będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Istebna
23.07.2020 08:13 Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
23.07.2020 08:10 Zarządzenie Nr 0050.88.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielania wszelkich informacji, komunikatów do wiadomości publicznej.
21.07.2020 13:04 Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
21.07.2020 12:02 Zarządzenie Nr 0050.85.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
21.07.2020 12:02 Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
21.07.2020 11:45 Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
21.07.2020 11:44 Zarządzenie Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
21.07.2020 11:43 Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
21.07.2020 11:40 Zarządzenie Nr 0050.78.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
21.07.2020 11:28 Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r
30.06.2020 15:48 Zarządzenie Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
30.06.2020 15:43 Zarządzenie Nr 0050.75.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
26.06.2020 13:43 Zarządzenie Nr 0050.74.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
26.06.2020 13:29 Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do publicznego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
24.06.2020 14:22 Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie publikacji Programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej na lata 01.07.2020 r. - 30.06.2025 r.
24.06.2020 14:19 Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
23.06.2020 14:46 Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
22.06.2020 08:43 Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
22.06.2020 08:41 Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
22.06.2020 08:38 Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
18.06.2020 15:16 Zarządzenie NR 0050.65.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
18.06.2020 15:10 Zarządzenie NR 0050.66.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej
17.06.2020 14:59 Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie
10.06.2020 15:04 Zarządzenie Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
10.06.2020 15:03 Zarządzenie Nr 0050.62.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna