Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2020 11:14 Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
05.06.2020 09:54 Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.06.2020 08:38 Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
05.06.2020 08:33 Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Istebna w 2020 r.
05.06.2020 08:29 Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.06.2020 08:21 Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 28 maja 2020 r.
29.05.2020 13:34 Zarządzenie Nr 0050.56.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
26.05.2020 11:03 Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020 oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna
25.05.2020 11:34 Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
25.05.2020 11:32 Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
25.05.2020 11:29 Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
25.05.2020 11:22 Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka.
14.05.2020 15:11 Zarzadzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2020
14.05.2020 15:10 Zarzadzenie Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2020
05.05.2020 11:34 Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Wójt Gminy Istebna z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z ich otwarciem od 6.05.2020 r.
04.05.2020 10:58 Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
30.04.2020 08:20 Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
30.04.2020 08:17 Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
30.04.2020 08:15 Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
22.04.2020 14:52 Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Istebna w związku z zamiarem umieszczenia na nich nowego lub przebudowy, remontu, montażu istniejącego urządzenia infrastruktury technicznej
22.04.2020 14:40 Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2020
22.04.2020 14:38 Zarządzenie Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 21 kwietnia 2020 r.
22.04.2020 14:34 Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
17.04.2020 14:08 Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
17.04.2020 14:06 Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna
17.04.2020 14:04 Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej określenia odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę
14.04.2020 14:49 Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
14.04.2020 14:47 Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
14.04.2020 09:33 Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
14.04.2020 09:30 Zarzadzenie Nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna