Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2020 11:10 Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
03.04.2020 11:08 Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 marca 2020 r.
03.04.2020 09:25 Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
26.03.2020 09:30 Zarzadzenie NR 0050.30.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
19.03.2020 09:59 Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
19.03.2020 09:58 Zarzadzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
19.03.2020 09:55 Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
19.03.2020 09:52 Zarzadzenie NR 0050.26.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 obejmujących zakup/dostarczenie podstawowych produktów żywieniowych, zakup/dostarczenie lekarstw i środków opatrunkowych, zakup/dostarczenie środków czystości, higenicznych.
16.03.2020 14:59 Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
13.03.2020 14:43 Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 marca 2020r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozpowszechnianiem się Koronawirusa /SARS-CoV-2/
13.03.2020 07:54 Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 marca 2020r.w sprawie odwołania wszelkich imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Istebna
02.03.2020 14:34 Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego prognozowanych dochodów budżetowych oraz planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Istebnej do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebnana rok 2020, podjętej na sesji w dniu 27 lutego 2020r.
02.03.2020 09:38 Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie wyzaczenia na obszarze Gminy Istebna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
02.03.2020 09:06 Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wojta Gminy Istebna z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
20.02.2020 11:55 Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli na rok 2020 oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna.
20.02.2020 11:53 Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Istebna, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela na rok 2020 oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
20.02.2020 11:49 Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie ustalenia procedury przepływu informacji w Urzędzie Gminy w Istebnej oraz pomiedzy Urzędem Gminy Istebna a Gminnym Ośrodkiem Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej, celem prawidłowego i terminowego ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
20.02.2020 11:45 Zarzadzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie przyznania dotacji organizacją pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2020r.
20.02.2020 11:42 Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie powołania komsji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna w roku 2020
20.02.2020 11:39 Zarzadzenie Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2020
06.02.2020 12:39 Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do Uchwały Rady Gminy Istebnaw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 stycznia 2020r.
30.01.2020 13:01 Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrytacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna
30.01.2020 12:41 Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
30.01.2020 12:34 Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Istebna na lata 2020-2022
22.01.2020 15:38 Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna.
17.01.2020 14:11 Zarządzenie NR 0050.6.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020 oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna.
17.01.2020 14:08 Zarządzenie NR 0050.5.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2020.
17.01.2020 14:05 Zarządzenie NR 0050.4.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Regulamin Konkursu na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2020.
17.01.2020 14:02 Zarządzenie NR 0050.3.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2020.
17.01.2020 13:53 Zarządzenie NR 0050.2.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna na rok 2020

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna