Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2021 13:47 Zarządzenie nr 0050.124.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
16.09.2021 13:45 Zarządzenie nr 0050.123.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP nr 2 w Koniakowie w przypadku jego nieobecności
16.09.2021 13:44 Zarządzenie nr 0050.122.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP nr 2 w Istebnej w przypadku jego nieobecności
16.09.2021 13:35 Zarządzenie nr 0050.121.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2021 r. w sprawiewyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP nr 2 w Jaworzynce w przypadku jego nieobecności
16.09.2021 12:16 Zarządzenie nr 0050.120.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
08.09.2021 13:35 Zarządzenie nr 0050.119.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 31 sierpnia 2021r
08.09.2021 13:22 Zarządzenie nr 0050.118.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2021r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przeznaczenie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2021-2022 realizowanego w 2021 roku
08.09.2021 13:12 Zarządzenie nr 0050.117.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2021r w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
08.09.2021 13:10 Zarządzenie nr 0050.115.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2021r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
08.09.2021 13:10 Zarządzenie nr 0050.116.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2021r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
08.09.2021 12:49 Zarządzenie nr 0050.114.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2021r w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora SP nr 2 w Koniakowie
08.09.2021 12:42 Zarządzenie nr 0050.113.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2021r w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP nr 2 i. Marii Konopnickiej w Istebnej podczas jego nieobecności
08.09.2021 12:40 Zarządzenie nr 0050.112.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2021r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w dniu 7 listopada 2021r.
08.09.2021 12:37 Zarządzenie nr 0050.111.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Istebnej
08.09.2021 12:36 Zarządzenie nr 0050.110.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Istebnej
08.09.2021 10:57 Zarządzenie nr 0050.109.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
08.09.2021 10:56 Zarządzenie nr 0050.108.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
08.09.2021 10:55 Zarządzenie nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
08.09.2021 10:54 Zarządzenie nr 0050.106.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia nowego Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Istebna
08.09.2021 10:52 Zarządzenie nr 0050.105.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
08.09.2021 10:51 Zarządzenie nr 0050.104.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 2 sierpnia 2021r
08.09.2021 10:49 Zarządzenie Nr 0050.103.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym GZI ds PPwR w Istebnej, powołanego Zarządzeniem nr 0050.118.2019 Wójta gminy Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
08.09.2021 10:42 Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia okresu rozliczeniowego kosztów zaopatrzenia w ciepło oraz opłat ryczałtowych zaopatrzenia w ciepło lokali będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Istebna
03.08.2021 10:25 Zarządzenie Nr 0050.102.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Istebna
03.08.2021 10:24 Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Istebna
03.08.2021 10:03 Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Istebnej , powołanego Zarządzeniem Nr 0050.118.2019r. Wójta Gminy Istebna z dnia 22 sierpnia 2019r.
03.08.2021 10:02 Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Istebnej , powołanego Zarządzeniem Nr 0050.118.2019r. Wójta Gminy Istebna z dnia 22 sierpnia 2019r.
03.08.2021 09:51 Zarządzenie nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.07.2021 13:07 Zarządzenie nr 0050.96.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA
23.07.2021 13:03 Zarządzenie nr 0050.95.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie kontroli zarządczej w zakresie nadzoru nad terminowym i poprawnym dochodzeniem należności budżetowych z tytułu podatków

1 2 3 4 5 następna