Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2021 12:58 Zarządzenie nr 0050.94.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.07.2021 12:57 Zarządzenie nr 0050.93.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów w Urzędzie Gminy w Istebnej.
23.07.2021 12:49 Zarządzenie nr 0050.92.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie usatelnia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 12 lipca 2021r
23.07.2021 12:44 Zarządzenie nr 0050.91.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.07.2021 12:43 Zarządzenie nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.07.2021 12:42 Zarządzenie nr 0050.89.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.07.2021 12:41 Zarządzenie nr 0050.87.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.07.2021 12:41 Zarządzenie nr 0050.88.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.07.2021 12:38 Zarządzenie nr 0050.86.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Istebna
07.07.2021 13:10 Zarządzenie nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
07.07.2021 13:10 Zarządzenie nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
07.07.2021 13:09 Zarządzenie nr 0050.83.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
07.07.2021 13:08 Zarządzenie nr 0050.82.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie usatelnia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 29 czerwca 2021r
07.07.2021 13:07 Zarządzenie nr 0050.81.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminó przerw w funkcjonowaniu publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę istebna
07.07.2021 13:05 Zarządzenie nr 0050.80.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
07.07.2021 13:04 Zarządzenie nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
07.07.2021 13:03 Zarządzenie nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
07.07.2021 13:01 Zarządzenie nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie powłania Komisji Egzaminacynej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
07.07.2021 12:49 Zarządzenie nr 0050.76.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie powłania Komisji Egzaminacynej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
07.07.2021 12:36 Zarządzenie nr 0050.75.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
10.06.2021 14:18 Zarządzenie nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.209.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2020
10.06.2021 14:12 Zarządzenie nr 0050.74.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie uregulowania kwestiiprzebiegu dróg publicznych na terenie Gminy Istebna oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie zaliczenia ich do kategorii dróg gminych.
10.06.2021 14:10 Zarządzenie nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystyczne, upowszechnianiu i ochrony dziedzictwa kulturowego
09.06.2021 14:54 Zarządzenie nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania środków pieniężnych dla placówek oświatowych w Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA oraz PPN na rok 2021.
09.06.2021 14:52 Zarządzenie nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
09.06.2021 14:49 Zarządzenie nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego
09.06.2021 14:36 Zarządzenie nr 0050.68.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie
02.06.2021 10:17 Zarządzenie nr 0050.67.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
02.06.2021 10:16 Zarządzenie nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
02.06.2021 10:15 Zarządzenie nr 0050.65.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021

poprzednia 1 2 3 4 5 następna