Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2021 12:06 Zarządzenie nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
09.03.2021 12:02 Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Istebnana lata 2021-2030.
09.03.2021 12:00 Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
09.03.2021 11:59 Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
09.03.2021 11:55 Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
09.03.2021 11:46 Zarządzenie nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
09.03.2021 11:41 Zarządzenie nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do Uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 25 lutego2021.
09.03.2021 11:39 / Zarządzenie nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA
01.03.2021 10:12 Zarządzenie nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebnaw 2021 roku.
01.03.2021 10:09 Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do publicznego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
01.03.2021 10:09 Zarządzenie nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 10:06 Zarządzenie nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 10:05 Zarządzenie nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 10:04 Zarządzenie nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków zlożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna w roku 2021.
01.03.2021 09:54 Zarządzenie nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 09:53 Zarządzenie nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 09:52 Zarządzenie nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
04.02.2021 15:03 Zarządzenie nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Istebnej, powołanego Zarządzeniem Nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku
04.02.2021 14:59 Zarządzenie nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do Uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 28 stycznia 2021.
04.02.2021 14:55 Zarządzenie nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2021.
29.01.2021 12:05 Zarządzenie nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Istebna, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70 a ust. 3a ustawy - Karta Nauczyciela na rok 2021 oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
29.01.2021 12:03 Zarządzenie nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
29.01.2021 11:48 Zarządzenie nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pelnienie funkcji MDR Oficera w Gminie Istebna
29.01.2021 11:45 Zarządzenie nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie GminyIstebna oraz w gminach jednostkowych organzacyjnych Gminy Istebna
29.01.2021 11:34 Zarządzenie nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
29.01.2021 11:31 Zarządzenie nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
29.01.2021 10:06 Zarządzenie nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
29.01.2021 10:04 Zarządzenie nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2021
28.01.2021 12:28 Zarządzenie nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego na terenie Gminy Istebna w 2021 r.
14.01.2021 15:02 Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2021

poprzednia 1 2 3 4 5 następna