Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2021 10:17 RI.272.2.26.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej
28.07.2021 12:35 SSO.271.1.2.2021 Ponowne zaproszenie do złożenia oferty na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Istebnej Zaolziu, 43-470 Istebna 30, w roku szkolnym 2021/2022".
21.07.2021 10:56 RI.271.2.25.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę transportu w zwiazku z realizacja projektu "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz Regionu Kysuc i Małej Fatry".
20.07.2021 10:40 SSO.271.1.2.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczo- Opiekuńczego w Istebnej Zaolziu, 43-470 Istebna 30, w roku szkolnym 2021/2022".
15.07.2021 11:17 UK.271.2.28.2021 "Wykonanie ławy betonowej przy chodniku znajdującym się nad sektorami C, H, G na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce"
15.07.2021 11:03 UK.271.2.27.2021 "Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej"
06.07.2021 13:59 SSO.272.1.1.2021 SSO.272.1.1.2021 Zaproszenie do złożenia zapytania ofertowego pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, w roku szkolnym 2021/2022”
01.07.2021 11:04 RI.271.2.24.2021 „REMONT OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE”
29.06.2021 13:36 UK.271.2.28.2021 "Wykonanie ławy betonowej przy chodniku znajdującym się nad sektorami C, H, G na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce"
29.06.2021 13:15 UK.271.2.27.2021 "Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej"
04.06.2021 12:43 SOI.271.2.14.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę dysków SSD wraz z akcesoriami
31.05.2021 12:57 RI.271.2.23.2021 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - USUNIĘCIE WRAZ Z UTYLIZACJĄ 6 SZT. DRZEW Z GATUNKU ŚWIERK POSPOLITY, ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH W ISTEBNEJ, ORAZ W JAWORZYNCE
24.05.2021 13:13 RI.271.2.21.2021 Remont ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
24.05.2021 12:47 RI.271.2.22.2021 Remont Cząstkowy nawierzchni drogowych na terenie Gminy Istebna
14.05.2021 13:54 RI.271.2.20.2021 Gmina Istebna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania projektu punktowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Istebna oraz projektu punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej
11.05.2021 15:03 RI.271.2.19.2021 Remont Cząstkowy nawierzchni drogowych na terenie Gminy Istebna
04.05.2021 13:11 UK.271.2.19.2021 Koszenie terenów zielonych Gminy Istebna w 2021
15.02.2021 12:10 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Istebna w okresie od marca 2021 r. do grudnia 2021 r.
28.01.2021 07:57 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Istebna w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2021 r.