Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2021 09:05 UK.271.2.52.2021 „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Istebna w 2022 roku .”
30.12.2021 08:06 UK.271.2.53.2021 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc zarządzanych przez Urząd Gminy Istebna w 2022 r.”
27.12.2021 15:12 RI.271.2.39.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę lalki furmana w tradycyjnym stroju góralskim.
27.12.2021 15:11 UK.271.2.51.2021 Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. „Sukcesywne usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych"
27.12.2021 15:08 UK.271.2.50.2021 Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. „Sukcesywne usuwanie awarii na sieciach wodociągowych"
22.12.2021 12:51 UK.271.2.48.2021 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Istebna w 2022 roku
22.12.2021 12:15 UK.271.2.47.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnych oczyszczalni ścieków
09.12.2021 14:01 RI.271.2.39.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę lalki furmana w tradycyjnym stroju góralskim.
01.12.2021 11:35 RI.271.2.37.2021 Zapytanie ofertowe "Opracowanie i utworzenie strony interentowej"
23.11.2021 15:52 Zaproszenie do składania ofert cenowych dla zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022”.
25.10.2021 08:09 RI.271.2.33.2021 Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń dotyczących zadania pn. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej
15.10.2021 13:02 RI.271.2.32.2021 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Na Wyrszczek we wsi Koniaków
13.10.2021 09:09 RI.271.2.31.2021 Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń dotyczących zadania pn. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej
07.10.2021 11:29 RI.271.2.30.2021 Zaproszenie do złożenia ofert dotyczące zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Na Wyrszczek we wsi Koniaków
08.09.2021 13:07 RI.271.2.28.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Odbiór oraz utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna w 2021 r.
09.08.2021 14:12 RI.271.2.27.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności użytkowej dla ok. 144 km sieci dróg gminnych na terenie gminy Istebna w ramach przeprowadzenia przeglądów rocznych.
29.07.2021 10:17 RI.272.2.26.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej
28.07.2021 12:35 SSO.271.1.2.2021 Ponowne zaproszenie do złożenia oferty na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Istebnej Zaolziu, 43-470 Istebna 30, w roku szkolnym 2021/2022".
21.07.2021 10:56 RI.271.2.25.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę transportu w zwiazku z realizacja projektu "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz Regionu Kysuc i Małej Fatry".
20.07.2021 10:40 SSO.271.1.2.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczo- Opiekuńczego w Istebnej Zaolziu, 43-470 Istebna 30, w roku szkolnym 2021/2022".
15.07.2021 11:17 UK.271.2.28.2021 "Wykonanie ławy betonowej przy chodniku znajdującym się nad sektorami C, H, G na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce"
15.07.2021 11:03 UK.271.2.27.2021 "Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej"
01.07.2021 11:04 RI.271.2.24.2021 „REMONT OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONIAKOWIE”
29.06.2021 13:36 UK.271.2.28.2021 "Wykonanie ławy betonowej przy chodniku znajdującym się nad sektorami C, H, G na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce"
29.06.2021 13:15 UK.271.2.27.2021 "Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej"
04.06.2021 12:43 SOI.271.2.14.2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę dysków SSD wraz z akcesoriami
31.05.2021 12:57 RI.271.2.23.2021 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - USUNIĘCIE WRAZ Z UTYLIZACJĄ 6 SZT. DRZEW Z GATUNKU ŚWIERK POSPOLITY, ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH W ISTEBNEJ, ORAZ W JAWORZYNCE
24.05.2021 13:13 RI.271.2.21.2021 Remont ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
24.05.2021 12:47 RI.271.2.22.2021 Remont Cząstkowy nawierzchni drogowych na terenie Gminy Istebna
14.05.2021 13:54 RI.271.2.20.2021 Gmina Istebna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania projektu punktowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Istebna oraz projektu punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej

1 2 następna