Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2008 09:59 Zarządzenie nr 0151/112/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 października 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnegoGimnazjum w Istebnej.
01.12.2008 13:18 Zarządzenie nr 0151/111/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 08 października 2008 roku w sprawie Regulaminu Cmentarzy komunalnych w Gminie Istebna
01.12.2008 13:11 Zarządzenie nr 0151/110/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 października 2008 r.w sprawie zatwierdzenia regulaminu używania znaku „Beskidzka 5”
01.12.2008 12:44 Zarządzenie nr 0151/109/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 01 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej
08.10.2008 14:38 Zarządzenie nr 0151/108/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
08.10.2008 14:33 Zarządzenie nr 0151/107/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
08.10.2008 14:30 Zarządzenie nr 0151/106/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
08.10.2008 14:21 Zarządzenie nr 0151/ 105 / 2008 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Istebna z dnia 30 września 2008 r.w sprawie: przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej.
08.10.2008 13:43 Zarządzenie nr 0151/104/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoływ sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 .
08.10.2008 13:24 Zarządzenie nr 0151/103/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnegoGimnazjum w Istebnej.
08.10.2008 12:51 Zarządzenie nr 0151/102/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
08.10.2008 12:46 Zarządzenie nr 0151/101/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 września 2008 roku zmieniające zarządzenie nr 0151/76/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 sierpnia 2008r. .
08.10.2008 12:39 Zarządzenie nr 0151/100/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
08.10.2008 12:26 Zarządzenie Nr 0151/99/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2008 r.W związku z rzeczowo-finansowym, końcowym odbiorem robót na zadaniu : Remont drogi gminnej „Suszki ” we wsi Istebna.
08.10.2008 11:53 Zarządzenie Nr 0151/98/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2008 r.W związku z rzeczowo-finansowym, końcowym odbiorem robót na zadaniu : Remont drogi gminne„Gronik II ” we wsi Koniaków.
08.10.2008 11:45 Zarządzenie Nr 0151/97/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2008 r.W związku z rzeczowo-finansowym, końcowym odbiorem robót na zadaniu : Remont drogi gminnej „Rdzawka ” we wsi Koniaków.
08.10.2008 11:33 Zarządzenie nr 0151/96/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Istebnej.
08.10.2008 11:10 Zarządzenie nr 0151/95/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008 .
08.10.2008 10:50 Zarządzenie nr 0151/94/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmianbudżetu Gminy Istebna na rok 2008.
17.09.2008 11:20 Zarządzenie nr 0151/93/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
17.09.2008 11:16 Zarządzenie Nr 0151/92/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie : przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
17.09.2008 11:13 Zarządzenie Nr 0151/91/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie : przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
17.09.2008 10:46 Zarządzenie Nr 0151/90/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie : przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
17.09.2008 10:43 Zarządzenie nr 0151/89/08Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Istebnej.
17.09.2008 10:34 Zarządzenie nr 0151/88/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnegoGimnazjum w Istebnej.
17.09.2008 10:30 Zarządzenie nr 0151/87/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
17.09.2008 10:25 Zarządzenie nr 0151/86/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
17.09.2008 10:10 Zarządzenie nr 0151/85/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Koniakowie.
17.09.2008 10:04 Zarządzenie nr 0151/84/08 Wójta Gminy Istebna z dnia z 29 sierpnia 2008 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
17.09.2008 09:59 Zarządzenie nr 0151/83/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia anekIstebnej.su nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2

poprzednia 1 2 3 4 5 następna