Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2008 12:17 Zarządzenie nr 0151/52/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2008 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
13.06.2008 12:10 Zarządzenie nr 0151/51/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2008 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
13.06.2008 12:05 Zarządzenie nr 0151/50/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2008 rw sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej..
13.06.2008 11:48 Zarządzenie Nr 0151/49/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 maja 2008 r.W związku z rzeczowo-finansowym, końcowym odbiorem robót na zadaniu : Remont drogi gminnej „Bestwiny Odewsi ” we wsi Ja
13.06.2008 11:40 Zarządzenie Nr 0151/48/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 maja 2008 r.W związku z rzeczowo-finansowym, końcowym odbiorem robót na zadaniu : Remont drogi gminnej „Do Gazdy ” we wsi Istebna,
13.06.2008 09:54 Zarządzenie Nr 0151/47/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 maja 2008 r.W związku z rzeczowo-finansowym, końcowym odbiorem robót na zadaniu : Remont drogi gminnej „Wyrszczek Nowy Jork” we wsi
13.06.2008 08:31 Zarządzenie nr 0151/46/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008.
13.06.2008 08:20 Zarządzenie nr 0151/45/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008 .
13.06.2008 08:06 Zarządzenie nr 0151/44/2008 Wójta Gminy Istebnaz dnia 23 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
27.05.2008 08:24 Zarządzenie nr 0151/43/08 Wójta Gminy Istebna z dnia z 19 maja 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
27.05.2008 08:16 ZARZADZENIE Nr 0151/42/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 maja 2008 r.w sprawie przygotowania ćwiczenia obronnego.
27.05.2008 07:53 Zarządzenie nr 0151/41/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 maja 2008 rokuw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
26.05.2008 15:27 Zarządzenie nr 0151/40/2008 Wójta Gminy Istebnaz dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
26.05.2008 15:22 Zarządzenie nr 0151/39/2008Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 rokuw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
26.05.2008 15:18 Zarządzenie nr 0151/38/2008Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 rokuw sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna
26.05.2008 15:13 Zarządzenie Nr 0151/37/2008Wójta Gminy Istebna z dnia 23 kwietnia 2008 r.w sprawie : przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
26.05.2008 15:08 Zarządzenie Nr 0151/36/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 kwietnia 2008 r.w sprawie : przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
26.05.2008 15:03 Zarządzenie Nr 0151/35/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 kwietnia 2008 r.w sprawie : przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
26.05.2008 14:19 Zarządzenie nr 0151/34/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
26.05.2008 14:10 Zarządzenie nr 0151/33/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2008 r w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2008 r.
26.05.2008 14:10 Zarządzenie nr 0151/33/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2008 r w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2008 r.
26.05.2008 14:08 Zarządzenie nr 0151/33/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2008 r w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2008 r.
26.05.2008 14:07 Zarządzenie nr 0151/33/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2008 r w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2008 r.
26.05.2008 13:18 Zarządzenie nr 0151/32/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
26.05.2008 13:13 Zarządzenie nr 0151/31/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
26.05.2008 13:05 Zarządzenie Nr 0151/30/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania z niearchiwalnymi dokumentami z wyborów do Sejmu RP.
26.05.2008 12:38 Zarządzenie nr 0151/29/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 kwietnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnegoGimnazjum w Istebnej.
26.05.2008 12:28 Zarządzenie nr 0151/28/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 kwietnia 2008r.w sprawie : Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego oraz zatwierdzenia regulaminu
26.05.2008 12:09 Zarządzenie nr 0151/27/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 kwietnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnegoGimnazjum w Istebnej.
26.05.2008 11:56 Zarządzenie nr 0151/26/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008

poprzednia 1 2 3 4 5 następna