Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2008 11:49 Zarządzenie nr 0151/25/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 marca 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
26.05.2008 11:40 Zarządzenie nr 0151/24/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
26.05.2008 11:34 Zarządzenie nr 0151/23/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 marca 2008 rokuw sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008.
26.05.2008 09:40 Zarządzenie nr 0151/22/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 marca 2008 rokuw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
26.05.2008 09:14 Zarządzenie nr 0151/21/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 marca 2008 rokuzmieniające Zarządzenie nr 0151/18/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy .
26.05.2008 08:35 Zarządzenie nr 0151/20/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
26.05.2008 08:31 Zarządzenie nr 0151/19/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
26.05.2008 08:22 Zarządzenie nr 0151/18/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 marca 2008 rokuw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008 .
23.04.2008 15:01 Zarządzenie nr 0151/ 17 / 2008 Wójta Gminy Istebna - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 27 lutego 2008 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
13.03.2008 15:12 Zarządzenie nr 0151/16/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
13.03.2008 15:05 Zarządzenie nr 0151/15/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna
06.03.2008 11:25 Zarządzenie nr 0151/14/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lutego 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej.
06.03.2008 11:20 Zarządzenie nr 0151/13/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Istebnej.
06.03.2008 11:16 Zarządzenie nr 0151/12/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/4/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zmian budżet
06.03.2008 11:01 Zarządzenie nr 0151/11/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnegoGimnazjum w Istebnej.
06.03.2008 10:57 Zarządzenie nr 0151/10/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
29.02.2008 08:39 Zarządzenie nr 0151/9/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2008r.w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i przedszkolu
29.02.2008 08:31 Zarządzenie nr 0151/8/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
29.02.2008 08:28 Zarządzenie nr 0151/7/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Istebnej.
29.02.2008 08:22 Zarządzenie nr 0151/6/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Istebnej.
29.02.2008 08:17 Zarządzenie nr 0151/5/08 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
29.02.2008 08:10 Zarządzenie nr 0151/4/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
13.02.2008 13:05 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ROK 2008 URZĄD GMINY ISTEBNA
13.02.2008 12:59 Zarządzenie Nr 0151/3/2008Wójta Gminy Istebna z dnia 10 stycznia 2008 rokuw sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego do uchwały nr XI/103/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 roku .
03.01.2008 11:22 Zarządzenie Nr 0151/2/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 stycznia 2008 r.w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2008 roku
03.01.2008 11:04 Zarządzenie Nr 0151/1/2008 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 stycznia 2008 r.w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2008 roku

poprzednia 1 2 3 4 5