Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2022 14:01 ZARZĄDZENIE NR 0050.223.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
25.11.2022 13:59 ZARZĄDZENIE NR 0050.222.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
25.11.2022 09:25 ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
25.11.2022 09:24 ZARZĄDZENIE NR 0050.220.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
25.11.2022 09:23 ZARZĄDZENIE NR 0050.219.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Istebnej do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022, podjętej na sesji w dniu 21 listopada 2022 r.
25.11.2022 09:22 ZARZĄDZENIE NR 0050.218.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
25.11.2022 09:21 ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
25.11.2022 09:19 ZARZĄDZENIE NR 0050.216.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Istebna „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna”
25.11.2022 09:17 ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku dla gospodarstw domowych
25.11.2022 09:16 ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku dla gospodarstw domowych
25.11.2022 09:14 ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku dla gospodarstw domowych
25.11.2022 09:13 ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku dla gospodarstw domowych
21.11.2022 08:50 ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 18 listopada 2022 r. W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
17.11.2022 12:56 ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
17.11.2022 12:55 ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
16.11.2022 14:12 ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.201.2022 z dnia 2 listopada 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
16.11.2022 14:09 ZARZĄDZENIE NR 0050.211.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
16.11.2022 14:07 ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
16.11.2022 14:05 ZARZĄDZENIE NR 0050.209.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
16.11.2022 14:04 ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
16.11.2022 14:01 ZARZĄDZENIE NR 0050.206.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2023 - 2030
16.11.2022 14:00 ZARZĄDZENIE NR 0050.205.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
10.11.2022 13:47 ZARZĄDZENIE NR 0050.198.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie aktualizacji podstawowej dotacji dla przedszkoli na rok 2022 oraz aktualizacji oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna.
07.11.2022 12:15 ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
07.11.2022 08:22 ZARZĄDZENIE NR 0050.201.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
03.11.2022 09:54 ZARZĄDZENIE NR 0050.200.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
03.11.2022 09:53 ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
03.11.2022 09:52 ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
03.11.2022 09:51 ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
03.11.2022 09:49 ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022

1 2 3 4 5 6 następna