Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2009 13:33 Zarządzenie Nr 0151/102/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu dp rojektu organizacyjnego SP Nr 2 w Jaworzynce.
23.09.2009 13:31 Zarządzenie Nr 0151/101/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu dp rojektu organizacyjnego SP Nr 1 w Jaworzynce.
23.09.2009 13:16 Zarządzenie Nr 0151/100/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu dp rojektu organizacyjnego SP Nr 2 w Koniakowie
23.09.2009 13:14 Zarządzenie Nr 0151/99/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu dp rojektu organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie
23.09.2009 13:11 Zarządzenie Nr 0151/98/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu dp rojektu organizacyjnego SP Nr 1 w Istebnej.
23.09.2009 13:06 Zarządzenie Nr 0151/97/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2009 r. związku z rzeczowo finnsowym końcowym odbiorem robót.
23.09.2009 13:03 Zarządzenie Nr 0151/96/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2009 r. związku z rzeczowo finnsowym końcowym odbiorem robót.
23.09.2009 13:01 Zarządzenie Nr 0151/95/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2009 r. związku z rzeczowo finnsowym końcowym odbiorem robót.
23.09.2009 12:59 Zarządzenie Nr 0151/94/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2009 r. związku z rzeczowo finnsowym końcowym odbiorem robót.
23.09.2009 12:53 Zarządzenie Nr 0151/93/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczania środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
23.09.2009 12:51 Zarządzenie Nr 0151/92/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczania środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
23.09.2009 12:48 Zarządzenie Nr 0151/91/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczania środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
23.09.2009 12:43 Zarządzenie Nr 0151/90/2009 Wójta Gminy Istebna w sprawie przeznaczania środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
28.08.2009 14:49 Zarządzenie nr 0151/89/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2009 r w sprawie ogłószenia o naborze na stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji rekrutacujnej w Urzędzie Gminy Istebna.
28.08.2009 14:43 Zarządzenie nr 0151/88/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 sierpnia 2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
28.08.2009 14:38 Zarządzenie nr 0151/87/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 sierpnia 2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
28.08.2009 14:08 Zarządzenie Nr 0151/86/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 sierpnia 2009 zmineniające zarządzenie Nr 0151/74/06 w sprawie kosztów zaopatrzenia w ciepło oraz opłat ryczałtowych zaopatrzenia w ciepło.
24.08.2009 14:44 Zarządzenie nr 0151/85/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 sierpnia w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
24.08.2009 14:38 Zarządzenie nr 0151/84/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 sierpnia w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
24.08.2009 14:36 Zarządzenie nr 0151/83/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 sierpnia w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
24.08.2009 14:35 Zarządzenie nr 0151/82/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 sierpnia w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
24.08.2009 14:17 Zarządzenie Nr 0151/81/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009
24.08.2009 14:14 Zarządzenie Nr 0151/80/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy aistebna na rok 2009
24.08.2009 14:02 Zarządzenie Nr 0151/79/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy aistebna na rok 2009
24.08.2009 13:59 Zarządzenie Nr 0151/78/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lipca 2009 r w sprawie powołania Komisji Egazaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.
24.08.2009 13:57 Zarządzenie Nr 0151/77/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lipca 2009 r w sprawie powołania Komisji Egazaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.
24.08.2009 13:54 Zarządzenie Nr 0151/76/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
24.08.2009 13:52 Zarządzenie Nr 0151/75/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
24.08.2009 13:49 Zarządzenie Nr 0151/74/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu .
24.08.2009 13:45 Zarządzenie Nr 0151/73/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 r w sprawie koncowego odbioru robót drogi gminnej"Cisowe Długa Czerchla"Koniaków.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna