Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2023 09:36 RI.6220.1.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna dot. decyzji środowiskowej znak RI.6220.1.2023 z dnia 25.08.2023 r.
01.03.2023 15:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna dot. decyzji środowiskowej znak RI.6220.1.2022 z dnia 28.02.2023 r.
16.05.2022 15:23 RI.6220.6.2021 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU ISTEBNA DZIELEC-JAWORZYNKA KRZYŻOWA"
16.05.2022 15:20 RI.6220.7.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 W MIEJSCOWOŚCI KONIAKÓW NA ODCINKU: KONIAKÓW LEGIERY - PIETRASZYNA"
13.04.2022 14:48 RI.6220.7.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 W MIEJSCOWOŚCI KONIAKÓW NA ODCINKU: KONIAKÓW LEGIERY-PIETRASZYNA"
13.04.2022 14:45 RI.6220.6.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU ISTEBNA DZIELEC-JAWORZYNKA KRZYŻOWA"
03.03.2022 15:24 RI.6220.7.2021 Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 W MIEJSCOWOŚCI KONIAKÓW NA ODCINKU: KONIAKÓW LEGIERY-PIETRASZYNA"
03.03.2022 15:19 RI.6220.6.2021 Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 NA ODCINKU ISTEBNA DZIELEC-JAWORZYNKA KRZYŻOWA"
05.05.2021 14:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu nad rzeką Olzą w km 81+115 w Istebnej
24.08.2020 13:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie
31.07.2020 11:15 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie"
31.07.2020 11:08 Zawiadomienie z dnia 31.07.2020 r. o konieczności przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie"
15.07.2020 08:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie uzupełnienia do obwieszczenia o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RI.6220.2.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie"
30.06.2020 13:43 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie"
29.05.2020 13:57 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie"
03.03.2020 14:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie wydania decyzji, zmieniającej decyzję z dnia 6 czerwca 2019r. znak GR.6220.2.2019, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Złoty Groń” w Istebnej poprzez montaż systemu naśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BueEye 600
05.11.2019 15:53 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30.10.2019r., WOOŚ.442.2.2016.EJ.8
10.06.2019 08:48 GR.6220.2.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Złoty Groń” w Istebnej poprzez montaż systemu naśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BueEye 600
30.05.2018 13:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza"
22.01.2016 07:49 GR.6220.5.2015 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie punktu skupu odpadów na działce 3229 w Istebnej"
18.12.2009 13:05 Wniosek na wycinkę drzew