Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2017 15:02 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
19.09.2017 12:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”.
10.07.2017 12:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka" "
30.06.2017 13:55 WOOŚ.4207.61.2017.RK1.7 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I i II
02.06.2017 14:12 WOOŚ.4207.61.2017.RK1.5 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I i II "
05.05.2017 09:27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I i II".
04.05.2017 13:48 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie w sprawei uzupełnienia raportu oos w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”
02.03.2017 11:44 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”
02.03.2017 11:39 GR.6220.10.2016 Postanowienie o ponownym podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
08.02.2017 12:22 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
06.02.2017 14:31 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
10.01.2017 09:50 GR.6220.3.2015 Decyzja Wójta Gminy Istebna umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pustki w miejscowości Koniaków"
02.01.2017 15:09 GR.6220.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: " Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka."
29.12.2016 14:17 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna"
14.12.2016 13:10 GR.6220.3.2015 Zawiadomienie/Obwieszczenie dotyczące wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja oczyszczelni ścieków Pustki w miejscowości Koniaków"
07.11.2016 13:38 GR.6220.6.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej, ETAP II Wilcze - Kameralna"
06.10.2016 14:48 GR.6220.6.2016 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej, ETAP II Wilcze - Kameralna"""
22.09.2016 12:19 GR.6220.3.2015 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pustki w miejscowości Koniaków""
30.08.2016 15:39 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o planowanym przedsięwzięciu na twerenie Republiki Czeskiej pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
23.08.2016 15:05 GR.6220.4.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa- Kameralna w Istebnej, ETAP I Wilcze - Kuboszula"
23.08.2016 15:03 GR.6220.3.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej"
26.07.2016 16:01 GR.6220.3.2016 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej"
26.07.2016 15:59 GR.6220.4.2016 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa- Kameralna w Istebnej, ETAP I Wilcze - Kuboszula"
12.07.2016 13:11 GR.6220.6.2015 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Tartak na działkach nr 3233/1, 3281/1,3281/2"
16.06.2016 11:59 GR.6220.4.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa-Kameralna w Istebnej ETAP I Wilcze - Kuboszula"
13.06.2016 10:56 GR.6220.6.2015 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Tartak na działkach nr 3233/1"
07.06.2016 11:41 GR.6220.3.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej"
30.05.2016 08:41 GR.6220.1.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. "Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite"
25.05.2016 10:33 Gr.6220.5.2015 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. "Uruchomienie punktu skupu odpadów na działce nr ew. 3229 w Istebnej"
11.05.2016 11:32 GR.6220.1.2016 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcie pn.: "Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite, etap 2"

poprzednia 1 2 3 4 5 następna