Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2016 14:26 GR.6220.5.2015 Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. : Uruchomienie punktu skupu odpadów na działce ew. 3229 w Istebnej"
09.05.2016 14:14 GR.6220.6.2015 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. \"Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Tartak\"
18.04.2016 09:06 GR.6220.1.2016 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite, etap 2"
01.03.2016 15:41 GR.6220.1.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite, etap 2"
04.02.2016 12:25 GR.6220.6.2015 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Tartak"
28.01.2016 15:16 GR.6220.6.2015 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Tartak na działkach nr 3233/1, 3281/1, 3281/2
22.01.2016 07:49 GR.6220.5.2015 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie punktu skupu odpadów na działce 3229 w Istebnej"
15.12.2014 14:26 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postepowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach -"Budowa mostu nad rzeką Olzą w ciągu drogi dojazdowej do istniejącego ośrodka sportowo- rekreacyj
29.10.2014 12:28 GR.6220.7.2014 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Zabudowy Sito-Piaskownika na oczyszczalni ścieków
02.10.2014 14:01 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna
01.10.2014 11:27 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - "Zabudowa sito-piaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej na działce Nr 3233/1"
25.03.2014 07:21 Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej"
04.02.2014 14:13 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - " Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej "
10.10.2013 09:49 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Studium
10.10.2013 09:47 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna
10.10.2013 09:46 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Studium
10.10.2013 09:44 Obwieszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna
26.09.2013 14:27 Decyzja Wójta Gminy o umorzeniu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji środowiskowej przeds.: "Remont mostu sklepionego z kamiennymi konstrukcjami oporowymi w miejsc. Istebna"
06.08.2013 08:08 Decyzja Wójta Gminy Istebna o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa drogi leśnej wewnętrznej nr 15 o długości 2,195 km w L-ctwie Olza"
30.07.2013 13:10 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - " Remont mostu w ciągu drogi woj. nr 941 w km 32+174 w miejscowości Istebna" "
27.06.2013 10:07 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - " Budowa drogi leśnej wewnętrznej nr 15 w Leśnictwie Olza"
14.06.2013 14:23 Decyzja Wójta Gminy Istebna o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa wyciągu narciarskiego krzesełkowego na terenie kompleksu narciarskiego Zagroń
13.06.2013 14:44 Decyzja Wójta Gminy Istebna o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Czadeczka
12.06.2013 12:32 Decyzja Wójta Gminy Istebna o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane
14.05.2013 13:22 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka
10.05.2013 14:01 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane
05.02.2013 12:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Zbiórki Odpadów"
28.11.2012 10:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa wyciągu narciarskiego krzesełkowego kompleksu narciarskiego ZŁOTY GROŃ"
19.07.2012 07:45 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej przysiółek Andziołówka - etap III
18.07.2012 07:40 Decyzja Wójta Gminy Istebna o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy wyciągu talerzykowego oraz wymiany orczykowego wyciągu narciarskiego na kolej linową krzesełkową 6 os. wyprzęganą w Istebnej

poprzednia 1 2 3 4 5 następna