Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2012 14:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej przysiółek Andziołówka" ETAP III
19.03.2012 14:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna dot. Budowy wyciągu talerzykowego w Istebnej Złoty Groń
19.03.2012 14:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna dot. Wymiany orczykowego wyciągu narciarskiego na kolej linową krzesełkową 6 osobową wyprzęganą w Istebnej w ośrodku narciarskim Złoty Groń
15.07.2011 08:52 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa stacji kontroli pojazdów z warsztatem i myjnią
06.07.2011 11:39 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa budynku usługowego - Warsztat samochodowy
25.05.2011 13:43 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Budowa budynku usługowego
25.05.2011 13:42 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Budowa budynku usługowego
31.12.2010 11:02 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej przysiółek Andziołówka - etap 2 zadanie III
14.12.2010 14:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
14.12.2010 14:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
14.12.2010 14:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium ikierunkowańi i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminny
08.09.2010 11:33 Konsultacje społeczne w sprawie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015
02.09.2010 14:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej przysiółek Andziołówka - Etap 2 - Zadanie III
02.09.2010 13:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa zespołu basenowo - hotelowego w Istebnej Zaolziu
08.06.2010 12:43 Decyzja Wójta Gminy Istebna o srodowiskowych uwarunkowaniach
24.02.2010 10:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej przysiółek Andziołówka - Etap 2 - Zadanie II"
12.02.2010 14:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Rozbudowy i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Istebnej"
11.01.2010 13:07 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Istebna
09.10.2009 14:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna dotyczące Rozbudowy i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Istebnej - Tartak
21.09.2009 15:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna do tyczące " Budowy odwodnienia chodnika dla pieszych w ciągu drogi DW Nr 943 w Istebnej.
18.09.2009 14:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Rozbudowy i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Istebnej"
10.09.2009 21:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy chodnika Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
05.08.2009 13:50 Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032
10.07.2009 11:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa (odtworzenie) zbiornika retencyjnego "Olza" na rzece Olza w km 85+100 w Istebnej"
10.07.2009 11:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa (odtworzenie) zbiornika retencyjnego "Tokarzonka" na potoku Olecka w km 2+80 w Istebnej"
26.06.2009 19:03 Decyzja - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943, nr 941 oraz drogi powiatowej DP 2644 S na małe rondo w Gminie Istebna
17.06.2009 12:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943, nr 941 oraz drogi powiatowej 2644S na małe rondo.
21.05.2009 08:03 Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
21.05.2009 08:02 Plan Gospodarki Odpadami
18.05.2009 11:47 Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska

poprzednia 1 2 3 4 5 następna