Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2010 09:45 Zarządzenie Nr 0151/92/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2010 r w sprawie przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
24.08.2010 09:42 Zarządzenie Nr 0151/91/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2010 r w sprawie przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
17.08.2010 11:31 Zarządzenie Nr 0151/90/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 lipca 2010 zmienijące zarządzenie Nr 0151/74/06 z dnia 21.08.2006 r.
17.08.2010 11:27 Zarządzenie Nr 0151/89/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
17.08.2010 11:25 Zarządzenie Nr 0151/88/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lipca 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
17.08.2010 11:20 Zarządzenie Nr 0151/87/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lipca 2010 w sprawie planowania , organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Istebna.
17.08.2010 11:12 Zarządzenie Nr 0151/86/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lipca 2010 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków UG do uchwały RG .
17.08.2010 11:07 Zarządzenie Nr 0151/85/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finnsowanie działań z budżetu UE.
17.08.2010 11:03 Zarządzenie Nr 0151/84/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rpk 2010.
17.08.2010 11:00 Zarządzenie Nr 0151/83/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi GOPS w Istebnej.
17.08.2010 10:57 Zarządzenie Nr 0151/82/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Istebnej.
21.07.2010 14:54 Zarządzenie Nr 0151/81/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie wprowadzenia zasad etyki pracownika samorządowego.
21.07.2010 14:52 Zarządzenie Nr 0151/80/10 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań.
21.07.2010 14:49 Zarządzenie Nr 0151/79/10 Wójta Gminy Istebna z dnia30 czerwca 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010
21.07.2010 14:47 Zarządzenie Nr 0151/78/10 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010
21.07.2010 14:46 Zarządzenie Nr 0151/77/10 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie powolania Komisji Egazminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans.
21.07.2010 14:44 Zarządzenie Nr 0151/76/10 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie powolania Komisji Egazminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans.
21.07.2010 14:43 Zarządzenie Nr 0151/75/10 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie powolania Komisji Egazminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans.
21.07.2010 14:40 Zarządzenie nr 0151/75/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie powolania Komisji Egzam. dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy.
21.07.2010 14:36 Zarządzenie nr 0151/74/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie powolania Komisji Egzam. dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy.
21.07.2010 14:35 Zarządzenie nr 0151/73/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie powolania Komisji Egzam. dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy.
21.07.2010 14:33 Zarządzenie nr 0151/72/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie powolania Komisji Egzam. dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy.
21.07.2010 14:20 Zarządzenie nr 0151/71/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2010 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
21.07.2010 14:17 Zarządzenie nr 0151/70/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 czerwca 2010 r w związku rzeczowo- finansowym końcowym odbiorem robót "remont Mostu gminnego Jasnowice - Szymcze"
21.07.2010 14:13 Zarządzenie nr 0151/69/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 czerwca 2010 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
21.07.2010 14:03 Zarządzenie nr 0151/68/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 czerwca 2010 r w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków UGdo uchwały Rady Gminy.
21.07.2010 14:00 Zarządzenie nr 0151/67/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 czerwca 2010 r w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników.
21.07.2010 13:57 Zarządzenie nr 0151/66/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
21.07.2010 13:55 Zarządzenie nr 0151/65/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2010 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
21.07.2010 13:54 Zarządzenie nr 0151/64/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 czerwca 2010 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna