Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2009 14:15 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna
22.10.2009 10:43 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna
30.09.2009 14:27 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 1 - Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Ciernym w ramach Programu Rozwoju Trójstyku
28.09.2009 12:30 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych z
11.09.2009 11:52 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych z
20.08.2009 14:56 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2009 oraz na spłatę wcześniej za
18.08.2009 14:20 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych droga wewnętrzna Duraje do Olecki we wsi Jaworzynka o długości 500 mb
17.08.2009 13:21 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 1 - Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Ciernym w ramach Programu Rozwoju Trójstyku
11.08.2009 09:21 Usuwanie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Istebna
04.08.2009 11:27 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych z
22.07.2009 09:38 Usuwanie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Istebna
17.07.2009 11:53 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych droga wewnętrzna Duraje do Olecki we wsi Jaworzynka o długości 500 mb.
08.07.2009 15:39 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Istebna Centrum w Istebnej.
26.06.2009 15:14 Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna - Centrum w Istebnej
24.06.2009 13:10 Remont cząstkowy nawierzchni na drogach Gminnych w Gminie Istebna
10.06.2009 15:08 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 Istebna Zaolzie
09.06.2009 12:01 Remont drogi gminnej Istebna – Wywóz we wsi Istebna
25.05.2009 14:22 Remont cząstkowy nawierzchni na drogach Gminnych w Gminie Istebna
13.05.2009 13:05 Remont drogi gminnej Istebna – Wywóz we wsi Istebna
30.04.2009 12:49 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 Istebna Zaolzie
29.04.2009 09:34 Zmiana konstrukcji dachowej na budynku komunalnym Nr 732 w Istebnej
15.04.2009 12:32 Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna w km 0+000 – 0+150 uszkodzonej podczas wrześniowej powodzi w 2007 r
15.04.2009 12:30 Remont drogi gminnej Wołowa we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+150 uszkodzonej podczas wrześniowej powodzi w 2007 r
15.04.2009 12:28 Remont drogi gminnej Cisowe długa Czerchla we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+150 uszkodzonej podczas wrześniowej powodzi w 2007 r.
23.03.2009 14:49 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna Miki Gliniane we wsi Istebna o długości 500 mb
19.03.2009 13:10 Zmiana konstrukcji dachowej na budynku komunalnym Nr 732 w Istebnej
12.03.2009 11:42 Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna w km 0+000 – 0+150 uszkodzonej podczas wrześniowej powodzi w 2007 r
11.03.2009 13:38 Remont drogi gminnej Wołowa we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+150 uszkodzonej podczas wrześniowej powodzi w 2007 r.
11.03.2009 10:45 Remont drogi gminnej Cisowe długa Czerchla we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+150 uszkodzonej podczas wrześniowej powodzi w 2007 r.
06.02.2009 11:30 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych - droga wewnętrzna Miki Gliniane we wsi Istebna o długości 500 mb

1 2 3 4 5 6 następna