Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2009 14:01 Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW Nr 943 w km 2+413 do km 6+051 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid
12.01.2009 08:33 Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW Nr 943 w km 2+413 do km 6+051 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid
08.12.2008 14:25 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2008 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych z
28.11.2008 13:19 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2008 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych z
18.11.2008 12:17 Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa linii teletechnicznej przy drodze wojewódzkiej Nr 943 na odcinku Istebna - Jasnowice.
14.11.2008 13:58 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2008 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych z
05.11.2008 11:31 Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Istebna
23.10.2008 14:33 Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Istebna
14.10.2008 13:00 Zmiana konstrukcji dachowej na budynku komunalnym Nr 732 w Istebnej.
06.10.2008 13:08 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
19.09.2008 07:41 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna Tkoczówka we wsi Koniaków o długości 500 mb.
17.09.2008 14:33 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólno dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SP Nr 2 w Istebnej Zaolziu – Etap II.
15.09.2008 14:21 Zmiana konstrukcji dachowej na budynku komunalnym Nr 732 w Istebnej.
08.09.2008 15:52 Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa linii teletechnicznej przy drodze wojewódzkiej Nr 943 na odcinku Istebna – Jasnowice
29.08.2008 14:16 Likwidacja szkód powodziowych na drodze gminnej Rdzawka we wsi Koniaków 0+000 - 0+193
29.08.2008 14:15 Likwidacja szkód powodziowych na drodze gminnej Suszki we wsi Istebna 0+000 - 0+856
29.08.2008 14:12 Likwidacja szkód powodziowych na drodze Gminnej Gronik II we wsi Koniaków 0+000 - 0+791
21.08.2008 13:36 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Tkoczówka” we wsi Koniaków
19.08.2008 14:17 Remont drogi Gminnej „Bukowina” we wsi Koniaków
14.08.2008 14:36 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólno dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SP Nr 2 w Istebnej Zaolziu – Etap II.
08.08.2008 13:37 Likwidacja szkód powodziowych na drodze Gminnej „Rdzawka” we wsi Koniaków
06.08.2008 14:28 Likwidacja szkód powodziowych na drodze gminnej „Suszki” we wsi Istebna 0+000 – 0+856
06.08.2008 12:07 Likwidacja szkód powodziowych na drodze Gminnej Gronik II we wsi Koniaków 0+000 - 0+791
30.07.2008 21:16 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce - Zapasiekach
23.07.2008 07:31 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie – Rastoce.
10.07.2008 14:21 Remont drogi Gminnej Bukowina we wsi Koniaków.
09.07.2008 21:58 Wykonanie posadzek i lamperii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
28.06.2008 00:53 Roboty remontowe sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej
27.06.2008 14:09 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna Słowioki we wsi Jaworzynka o długości 450 mb.
27.06.2008 14:08 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna Pańska Łąka – Pod Łąkę we wsi Koniaków o długości 400 mb.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna