Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2008 12:07 Likwidacja szkód powodziwych na drodze gminnej Kulonki we wsi Istebna
25.06.2008 11:11 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce – Zapasieki.
23.06.2008 10:13 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna Brzestowe – Bryje we wsi Istebna o długości 500 mb.
19.06.2008 22:02 Wykonanie posadzek i lamperii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce
18.06.2008 15:03 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie
13.06.2008 14:48 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie Rastoce.
07.06.2008 21:56 Roboty remontowe sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej
03.06.2008 09:44 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 943 we wsi Koniaków w km 4+529,5 do km 5+700
02.06.2008 10:25 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Słowioki” we wsi Jaworzynka o długości 450 mb.
02.06.2008 08:41 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Pańska Łąka – Pod Łąkę” we wsi Koniaków o długości 400 mb.
29.05.2008 15:32 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Brzestowe – Bryje” we wsi Istebna o długości 500 mb.
19.05.2008 13:58 Likwidacja szkód powodziowych na drodze gminnej „Kulonki” we wsi Istebna.
14.05.2008 11:47 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie
29.04.2008 21:58 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 943 we wsi Koniaków w km 4+529,5 do km 5+700
18.04.2008 13:57 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka - Zapasieki etap.I
08.04.2008 07:35 Rozbudowa wodociągu we wsi Istebna dla przysiółku - Gliniane
20.03.2008 15:10 Budowa oświetlenia ulicznego ulicznego drogi gminnej Jaworzynka - Zapasieki etap I
27.02.2008 14:21 Rozbudowa wodociągu we wsi Istebna dla przysiółka - Gliniane
14.12.2007 15:43 Unieważnienie postępowania na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 600 tys. zł.
06.12.2007 14:24 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł.
20.11.2007 13:05 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna
09.11.2007 13:35 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna.
07.11.2007 14:01 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna
18.10.2007 14:45 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna
12.10.2007 07:48 Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy zlokalizowanego w Istebnej 1000
24.09.2007 14:17 I etap budowy boiska szkolnego - asfaltowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej - Zaolziu
06.09.2007 22:18 Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy zlokalizowanego w Istebnej 1000
30.08.2007 09:29 I etap budowy boiska szkolnego - asfaltowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej – Zaolziu.
28.08.2007 14:23 Unieważnienie postępowania przetargowego na „I etap budowy boiska szkolnego – asfaltowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej – Zaolziu”.
21.08.2007 15:40 Unieważnienie postępowania przetargowego na przebudowę istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Gorzołki – Dolina” we wsi Jaworzynka o długości 400 mb

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna