Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2007 13:11 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Brzestowe – Bryje” we wsi Istebna o dł. 600 mb.
20.08.2007 13:43 Budowa boiska szkolnego przy SP 1 w Istebnej
09.08.2007 13:56 Usuwanie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Istebna
03.08.2007 16:25 I etap budowy boiska szkolnego - asfaltowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej – Zaolziu.
30.07.2007 16:12 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Gorzołki - Dolina” we wsi Jaworzynka
30.07.2007 15:40 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Brzestowe - Bryje” we wsi Istebna
25.07.2007 13:34 Usuwanie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Istebna
24.07.2007 15:17 Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej
23.07.2007 14:53 Ogłoszenie Wójta Gminy o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: " Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Jaworzynce"
16.07.2007 21:50 Ogłoszenie Dyrektora SP 1 w Istebnej o wyborze Oferty
02.07.2007 09:20 Ogłoszenie o zawarciu umowy
27.06.2007 14:43 Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce
22.06.2007 22:11 Przebudowa zaplecza stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej
19.06.2007 15:12 Ogłoszenie Wójta Gminy o wyborze oferty dla zadania pn: "Przebudowa istaniejącego dojazdu do gruntów rolnych - droga wewnętrzna "Małączka" we wsi Koniaków o długości 300 mb.
19.06.2007 15:09 Ogłoszenie Wójta Gminy o wyborze oferty dla zadania pn: "Przebudowa istaniejącego dojazdu do gruntów rolnych - droga wewnętrzna "Ochodzita" we wsi Koniaków o długości 300 mb.
19.06.2007 15:06 Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce
13.06.2007 13:15 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na Likwidację szkód powodziowych droga Miki - Gliniane
13.06.2007 08:34 Unieważnienie postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu osobowego Żuk A18 H
08.06.2007 11:52 Przebudowę istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Małączka” we wsi Koniaków o długości 300 mb.
08.06.2007 11:02 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Ochodzita” we wsi Koniaków o długości 300 mb.
06.06.2007 14:44 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce
31.05.2007 15:24 Likwidacja szkód powodziowych na drodze gminnej Miki - Gliniane we wsi Istebna
31.05.2007 15:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Żuk A18 H
15.05.2007 07:23 Unieważnienie postępowania na - Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce
09.05.2007 14:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont drogi gminnej Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków
09.05.2007 08:20 Ogłoszenie wyników o udzieleniu zamówienia na: Modernizację drogi dojazdowej oraz placu szkolnego przy SP 1 w Koniakowie.
02.05.2007 08:33 Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce.
20.04.2007 14:29 Wykonanie remontów nawierzchni na drogach gminnych w Gminie Istebna we wsiach Istebna, Jaworzynka i Koniaków.
06.04.2007 10:02 Modernizacja drogi dojazdowej oraz placu szkolnego przy SP 1 w Koniakowie
08.03.2007 12:51 Remont drogi gminnej Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna