Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2006 14:54 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - droga wewnętrzna " Od Burego pod Beskid"
08.09.2006 14:51 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - droga wewnętrzna „Do Matusznego”
30.08.2006 16:21 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 150.000,00 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2006
22.08.2006 15:48 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Bukowina” we wsi Koniaków o długości 250 mb.
22.08.2006 15:10 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Od Burego Pod Beskid” we wsi Istebna o długości 550 mb.
22.08.2006 11:06 Przebudowa istniejącego dojazdu do gruntów rolnych – droga wewnętrzna „Do Matusznego” we wsi Jaworzynka o długości 250 mb.
27.07.2006 12:00 Remont drogi gminnej „Matyska”
24.07.2006 14:54 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne dla planowanego turystycznego polsko – słowackiego przejścia granicznego
12.07.2006 14:52 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 360.000,00 zł.
07.07.2006 12:38 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 900.000,00 zł.
03.07.2006 21:18 Budowa chodnika w ciągu DW 941w m. Istebna (Andziołówka - Dzielec)
03.07.2006 21:02 Budowa chodnika w ciągu DW 941w m. Istebna (Centrum – Gliniane)
29.06.2006 13:48 Remont drogi gminnej Matyska Remont drogi gminnej Matyska
27.06.2006 07:35 Usuwanie szkód powodziowych na drodze gminnej „Istebna – Pasieki”.
21.06.2006 11:55 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Istebna w roku 2006
21.06.2006 11:54 Udzielenie i obsługa kredytów krótkoterminowych złotówkowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
19.05.2006 15:15 Usuwanie szkód powodziowych na drodze gminnej „ Istebna – Pasieki”
12.05.2006 14:19 Udzielenie i obsług kredytów pomostowych krótkoterminowych złotówkowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
08.05.2006 12:10 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Gminy Istebna w roku 2006
31.03.2006 10:39 Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi lokalnej Olecki w Istebnej
02.01.2006 12:42 Przetarg nieograniczony na Modernizację drogi lokalnej Olecki w Istebnej.
02.01.2006 12:39 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Budowę oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych Osiedla Sanatoryjnego - Istebna Kubalonka
02.01.2006 12:36 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Budowę wodociągu dla przysiółka Andziołówka etap I - we wsi Istebna
19.12.2005 12:47 Rozstrzygnienie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00
19.12.2005 12:43 Rozstrzygnienie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00
19.12.2005 12:38 Rozstrzygnienie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Istebnej, remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji CO
18.11.2005 14:41 Przetarg nieograniczony do 60 tyś EURO na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na sfinansowanie wydatków oświatowych nie znajdujących pokrycia w dochodach
18.11.2005 14:39 Przetarg nieograniczony do 60 tyś EURO na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 zł. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Gmin
15.11.2005 15:34 Wynik przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie dróg na terenie gminy Istebna w sezonie zimowym 2005/2006
09.11.2005 12:46 Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej Nr 941 Istebna Andziołówka – Istebna Dzielec we wsi Istebna.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna