Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2011 12:17 Informacja o przebiegu wykonan Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK-BP w Istebnej za 2010 rok
11.07.2011 12:15 Informacja o stanie mienia Informacja o stanie mienia
10.06.2011 10:33 Sprawozdanie opisowe za 2010r
10.06.2011 10:32 Sprawozdania finansowe za 2010r.
27.04.2011 09:55 Uchwała I Składu Orzekającego nr 4100/I/117/2011 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Istebna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalneg
24.02.2011 09:29 Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochdów podatkowych
24.02.2011 09:28 Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
24.02.2011 09:27 Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
24.02.2011 09:25 Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
24.02.2011 09:25 Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
24.02.2011 09:24 RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
24.02.2011 09:22 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
24.02.2011 09:21 Rb - ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
24.02.2011 09:19 Rb - 34 Kwartalne sprawozdanie z wykoanania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
24.02.2011 09:19 Rb - 34 Kwartalne sprawozdanie z wykoanania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
24.02.2011 09:14 Rb - 28S Roczne sprawozdanie z wykoanania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
24.02.2011 09:13 Rb - 27S Roczne sprawozdanie z wykoanania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
02.02.2011 14:41 Informacja o przebiegu budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2010
02.02.2011 12:37 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań RB-Z za III kwartał 2010r.
02.02.2011 12:36 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB-N za III kwartał 2010r.
24.11.2010 13:30 Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego Rb - NDS - za III kwartał 2010r - korekta nr1
27.10.2010 08:35 Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego Rb - NDS - za III kwartał 2010r
03.08.2010 12:21 Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego Rb - NDS - za II kwartał 2010r.
03.08.2010 12:12 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB-N
03.08.2010 12:10 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań RB-Z
18.05.2010 14:03 Informacja o udzielonych ulgach podatkowych w roku 2010
14.05.2010 14:11 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB-N
14.05.2010 14:10 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań RB-Z
13.05.2010 12:56 Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego Rb - NDS - za I kwartał 2010r.