Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2008 13:12 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
18.02.2008 13:07 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
08.11.2007 14:01 Ogłoszenia Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
08.11.2007 14:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary Jasnowice, Zapasieki.
04.06.2007 14:25 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5170 we wsi Istebna
01.02.2007 07:48 Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania dla Tras Biegowych na Kubalonce
14.06.2006 10:32 Pomoc materialna dla uczniów 2006
09.06.2006 14:11 Ogłoszenie Wójta Gminy w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizowanie inwestycji polegającej na rozbudowię stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5103 w Koniakow
19.05.2006 07:55 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
07.03.2005 14:07 Pomoc materialna dla uczniów.
01.09.2004 12:43 Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2004r.

poprzednia 1 2