Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2021 13:23 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: "OBÓZ ELIASZ 2021"
29.06.2021 11:10 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: "Rodzinne wycieczki na Tyniok i do Czadeczki"
25.05.2021 13:09 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: Wyjazd Zespołu Regionalnego "Mała Istebna" na Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Śpiewaków Ludowych "Na przydrożku" w Wymiarkach
17.05.2021 09:31 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: "Koncert jak z bajki"
11.05.2021 14:41 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: Organizacja zgrupowania członków Zespołu Regionalnego "Istebna"
15.03.2021 15:18 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: Konkurs "Najpiękniejsza palma wielkanocna"
22.02.2021 14:21 Dotacje dla Organizacji Pozarządowych na rok 2021
16.02.2021 15:14 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego
11.02.2021 13:13 Powołanie Komisji Konkursowej
05.02.2021 14:20 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego
28.01.2021 14:35 Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2021.
13.01.2021 15:05 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.
25.11.2020 13:12 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: „Czas na sport - zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży"”
17.11.2020 16:03 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
27.10.2020 10:50 Konsultacje Społeczne
22.10.2020 15:46 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: „Program profilaktyczny – życie wolne od uzależnień”
16.10.2020 13:53 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: „Jaworzynka Jedna Rodzinka”
23.09.2020 11:46 Oferta Realizacji Zadania Publicznego np: "Czas na sport - nauka jazdy na nartorolkach"
21.05.2020 13:15 Oferta Realizacji Zadania Publicznego - wydanie publikacji pn: "Wierni Tradycji"
06.03.2020 13:52 Oferta realizacji zadania publicznego- "Dzień regionalny"
28.02.2020 14:07 Oferta realizacji zadania publicznego- "Rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na terenie Gminy Istebna"
14.02.2020 13:45 Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym
13.02.2020 12:12 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
12.02.2020 14:53 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2020.
11.02.2020 07:42 MAŁY GRANT
14.01.2020 15:50 Otwarty Konkurs Ofert na realizację Zadań Publicznych na rok 2020.
28.11.2019 09:33 Konsultacje do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2020.
30.10.2019 13:43 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
17.10.2019 15:30 Konsultacje społeczne
19.07.2019 13:00 Oferta realizacji zadania publicznego: "Eliasz 2019 "

1 2 3 następna