Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2020 13:15 Oferta Realizacji Zadania Publicznego - wydanie publikacji pn: "Wierni Tradycji"
06.03.2020 13:52 Oferta realizacji zadania publicznego- "Dzień regionalny"
28.02.2020 14:07 Oferta realizacji zadania publicznego- "Rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na terenie Gminy Istebna"
14.02.2020 13:45 Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym
13.02.2020 12:12 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
12.02.2020 14:53 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2020.
11.02.2020 07:42 MAŁY GRANT
14.01.2020 15:50 Otwarty Konkurs Ofert na realizację Zadań Publicznych na rok 2020.
28.11.2019 09:33 Konsultacje do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2020.
30.10.2019 13:43 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
17.10.2019 15:30 Konsultacje społeczne
19.07.2019 13:00 Oferta realizacji zadania publicznego: "Eliasz 2019 "
21.05.2019 12:38 Oferta realizacji zadania publicznego - "Aktywny Senior - Majówka u źródeł Olzy".
04.03.2019 14:22 Informacja Wójta Gminy Istebna w sprawie przyznania dotacji
29.01.2019 16:09 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
24.01.2019 16:08 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany do Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
21.01.2019 13:59 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych
18.01.2019 16:39 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
30.11.2018 14:18 KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY
30.05.2018 13:24 Oferta realizacji zadania Publicznego: "Warsztaty - Nauka jazdy na nartorolkach"
05.03.2018 15:29 OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
11.12.2017 14:30 Protokół z konsultacji społecznych
08.12.2017 13:36 Konsultacje Społeczne Projektu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
01.12.2017 11:53 Ogłoszenie o konsultacxjach społecznych
17.03.2017 10:43 Oferta Realizacji Zadania Publicznego: "W Trójwsi jest BOSKO"
17.02.2017 13:14 Oferta realizacji zadania publicznego "Młodzież jest najważniejsza"
31.01.2017 12:42 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projketu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
19.01.2017 14:34 Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
04.01.2017 11:26 Oferta realizacji zadania publicznego: " Warsztaty Kreatywnego Inżyniera"
01.12.2016 16:34 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projketu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

1 2 następna