Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2019 13:00 Oferta realizacji zadania publicznego: "Eliasz 2019 "
21.05.2019 12:38 Oferta realizacji zadania publicznego - "Aktywny Senior - Majówka u źródeł Olzy".
04.03.2019 14:22 Informacja Wójta Gminy Istebna w sprawie przyznania dotacji
29.01.2019 16:09 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
24.01.2019 16:08 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany do Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
21.01.2019 13:59 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych
18.01.2019 16:39 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
30.11.2018 14:18 KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY
30.05.2018 13:24 Oferta realizacji zadania Publicznego: "Warsztaty - Nauka jazdy na nartorolkach"
05.03.2018 15:29 OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
11.12.2017 14:30 Protokół z konsultacji społecznych
08.12.2017 13:36 Konsultacje Społeczne Projektu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
01.12.2017 11:53 Ogłoszenie o konsultacxjach społecznych
17.03.2017 10:43 Oferta Realizacji Zadania Publicznego: "W Trójwsi jest BOSKO"
17.02.2017 13:14 Oferta realizacji zadania publicznego "Młodzież jest najważniejsza"
31.01.2017 12:42 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projketu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
19.01.2017 14:34 Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
04.01.2017 11:26 Oferta realizacji zadania publicznego: " Warsztaty Kreatywnego Inżyniera"
01.12.2016 16:34 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projketu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
22.11.2016 16:18 Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
11.08.2016 08:46 Oferta realizacji zadania publicznego - "Piłkarski turniej dla dzieci"
20.05.2016 10:41 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
25.01.2016 08:42 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna na rok 2016
19.09.2014 12:24 Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Programu Wspólpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015"
09.09.2014 12:43 Zarządzenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015
02.06.2014 10:05 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody w Istebnej Centrum
31.03.2014 11:07 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
20.02.2014 10:42 Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany projektu "Programu Wspólpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"
06.02.2014 10:03 Zarządzenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany projektu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014
21.11.2013 13:37 Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez orgaznizacje pozarządowe

poprzednia 1 2 3 następna