Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2017 13:36 Konsultacje Społeczne Projektu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
01.12.2017 11:53 Ogłoszenie o konsultacxjach społecznych
17.03.2017 10:43 Oferta Realizacji Zadania Publicznego: "W Trójwsi jest BOSKO"
17.02.2017 13:14 Oferta realizacji zadania publicznego "Młodzież jest najważniejsza"
31.01.2017 12:42 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projketu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
19.01.2017 14:34 Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
04.01.2017 11:26 Oferta realizacji zadania publicznego: " Warsztaty Kreatywnego Inżyniera"
01.12.2016 16:34 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projketu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
22.11.2016 16:18 Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
11.08.2016 08:46 Oferta realizacji zadania publicznego - "Piłkarski turniej dla dzieci"
20.05.2016 10:41 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
25.01.2016 08:42 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna na rok 2016
19.09.2014 12:24 Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Programu Wspólpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015"
09.09.2014 12:43 Zarządzenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015
02.06.2014 10:05 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody w Istebnej Centrum
31.03.2014 11:07 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
20.02.2014 10:42 Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany projektu "Programu Wspólpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"
06.02.2014 10:03 Zarządzenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany projektu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014
21.11.2013 13:37 Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez orgaznizacje pozarządowe
05.11.2013 10:37 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
10.09.2013 13:30 Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
28.08.2013 12:42 Zarządzenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014
04.03.2013 09:49 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
14.12.2012 12:22 Zarządzenie Wójta Gminy Istebna w sprawie powołania Komisji Konkursowej
30.11.2012 11:50 Ogłoszenie w sprawie naboru na członków do komisji konkursowej
26.09.2012 11:15 Program współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi
14.09.2012 09:16 Protokół z przeprowadzonych konsultacji 2012 r.
21.08.2012 12:56 Zarządzenie Wójta Gminy Istebna w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarżadowymi i innymi podmiotami na rok 2013.
23.02.2012 14:24 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
17.10.2011 12:46 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

poprzednia 1 2 3 4 następna