Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2004 13:52 Uchwała Nr XVII/129/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 26 lutego 2004 r.zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Kosarzyskach Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie.
09.03.2004 13:50 Uchwała Nr XVI/128/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie współpracy Gmin Polsko-Czesko-Słowackiego Trójstyku
09.03.2004 13:48 Uchwała Nr XVI/127/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004 r.w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości
09.03.2004 13:45 U c h w a ł a Nr XVI/126/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004 r.w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Skoków Narciarskich oraz rozwoju kultury fizycznej, turystyki, rekreacji
09.03.2004 13:42 Uchwała nr XVI/125/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych
09.03.2004 13:41 U c h w a ł a Nr XVI/124/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004 r.w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Istebna
09.03.2004 13:06 Uchwała Nr XVI/123/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. Rady Gminy Istebna w sprawie wysokości dodatków mieszkaniowych
03.03.2004 09:05 Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 09:04 Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 09:02 Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 09:01 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 08:59 Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 08:58 Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 08:57 Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 08:54 Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 08:53 Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 08:51 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Istebna Nr XVI/122/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.
03.03.2004 08:42 Uchwała nr XVI/122/2004 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Istebna na rok 2004

poprzednia 1 2