Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2014 09:56 Uchwała nr XXXVIII/363/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
08.09.2014 09:54 Uchwała nr XXXVIII/362/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności
08.09.2014 09:51 Uchwała nr XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych
08.09.2014 09:42 Uchwała nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy istebna na rok 2014
08.09.2014 09:20 UcUchwała nr XXXVIII/359/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014 -2025
08.09.2014 09:17 Uchwała nr XXXVIII/358/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Istebna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Cieszyńska Kraina".
08.09.2014 09:11 Uchwała nr XXXVIII/357/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar
07.08.2014 09:38 Uchwała nr XXXVII/356/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Istebna Nr XXXVI/356/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zniesien statusu pomnika przyr
07.08.2014 09:36 Uchwała nr XXXVII/355/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Istebna Nr XXXVI/355/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmainy statusu pomnika przyr
07.08.2014 09:34 Uchwała nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
07.08.2014 09:33 Uchwała nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Istebna na lata 2014-2025.
08.07.2014 09:20 Uchwała nr XXXVI/352/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statusu pomnika przyrody
08.07.2014 09:19 Uchwała nr XXXVI/351/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
08.07.2014 09:18 Uchwała nr XXXVI/350/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego
08.07.2014 09:17 Uchwała nr XXXVI/349/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014.
08.07.2014 09:16 Uchwała nr XXXVI/348/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Istebna na lata 2-14-2025
08.07.2014 09:14 Uchwała nr XXXVI/347/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie skargi Pana L. P. na działalność Wójta Gminy Istebna
08.07.2014 09:12 Uchwała nr XXXVI/346/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Istebna
08.07.2014 09:10 Uchwała nr XXXVI/345/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia terminu zgłaszania kandydatów do Lauru Ziemi Cieszyńskiej
08.07.2014 09:08 Uchwała nr XXXVI/344/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
08.07.2014 09:07 Uchwała nr XXXVI/343/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe w 2013r.
08.07.2014 08:50 Uchwała nr XXXVI/342/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna"
08.07.2014 08:48 Uchwała nr XXXV/341/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014.
08.07.2014 08:43 Uchwała nr XXXV/340/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF Istebna na lata 2014 -2025
28.04.2014 09:01 Uchwała nr XXXIV/339/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
28.04.2014 08:58 Uchwała nr XXXIV/338/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF Istebna na lata 2014 -2025
28.04.2014 08:57 Uchwała nr XXXIV/337/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych
28.04.2014 08:55 Uchwała nr XXXIV/336/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Istebna
28.04.2014 08:53 Uchwała nr XXXIV/335/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Istebna
28.04.2014 08:51 Uchwała nr XXXIV/334/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna