Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2014 08:51 Uchwała nr XXXIV/333/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
28.04.2014 08:50 Uchwała nr XXXIV/332/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium wykonania budżetu za 2013 rok
28.04.2014 08:47 Uchwała nr XXXIV/331/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
28.04.2014 08:45 Uchwała nr XXXIV/330/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliob
25.02.2014 10:45 Uchwała nr XXXIII/329/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
25.02.2014 10:45 Uchwała nr XXXIII/328/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2014
25.02.2014 10:42 Uchwała nr XXXIII/327/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Istebna na lata 2014-2025
25.02.2014 10:40 Uchwała nr XXXIII/326/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wniosku Pana Jana Legierskiego
25.02.2014 10:38 Uchwała nr XXXIII/325/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Istebna do roku 2020"
25.02.2014 10:35 Uchwała nr XXXIII/324/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna środków stanowiacych fundusz sołecki
25.02.2014 10:32 Uchwała nr XXXIII/323/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Istebnej
25.02.2014 10:31 Uchwała nr XXXIII/322/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w formie posiłku albo świadczenia ...
25.02.2014 10:30 Uchwała nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w formie świadczenia pienięznego na zakup ...
25.02.2014 10:28 Uchwała nr XXXIII/320/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS
25.02.2014 10:27 Uchwała nr XXXIII/319/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
25.02.2014 10:26 Uchwała nr XXXIII/318/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
25.02.2014 10:25 Uchwała nr XXXIII/317/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi
25.02.2014 10:23 Uchwała nr XXXIII/316/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna dot. obszaru w rejonie przysiółka Gliniane
25.02.2014 10:20 Uchwała nr XXXIII/315/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na rok 2014
31.12.2013 09:25 Uchwała nr XXXII/314/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie miany uchwały nr XXV/243/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarz
31.12.2013 09:23 Uchwała nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej pod nazwą „ Program aktywności lokalnej dla gminy Istebna
31.12.2013 09:22 Uchwała nr XXXII/312/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
31.12.2013 09:19 Uchwała nr XXXII/311/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
31.12.2013 09:18 Uchwała nr XXXII/310/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośro
31.12.2013 09:15 Uchwała nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na 2014 rok.
31.12.2013 09:13 Uchwała nr XXXII/308/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014 – 2025.
31.12.2013 09:11 Uchwała nr XXXII/307/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.
31.12.2013 09:09 Uchwała nr XXXII/306/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013
31.12.2013 09:07 Uchwała nr XXXII/305/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013– 2025
31.12.2013 09:03 Uchwała nr XXXII/304/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, oraz Gminnego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna