Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2013 13:09 Uchwała nr XXXI/303/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
04.12.2013 12:59 Uchwała nr XXXI/302/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 w sprawie udzielenia pozyczki dla MKS "Istebna"
04.12.2013 12:57 Uchwała nr XXXI/301/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XX/186/2012 RG Istebna z dn. 20 września 2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla MKS Istebna
04.12.2013 12:52 Uchwała nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013
04.12.2013 12:49 Uchwała nr XXXI/299/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Istebna na lata 2013-2025
04.12.2013 12:46 Uchwała nr XXXI/298/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 w sprawie opłaty cmentarnej
04.12.2013 12:44 Uchwała nr XXXI/297/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 w sprawie: przystąpienia i wdrożenia projektu systemowego pod nazwą "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Istebna
05.11.2013 10:17 Uchwała nr XXX/296/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013
05.11.2013 10:14 Uchwała nr XXX/295/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013-2025
05.11.2013 10:11 Uchwała nr XXX/294/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
05.11.2013 10:09 Uchwała nr XXX/293/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie sprzedazy nieruchomości i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz obciążenia nieruchomości
05.11.2013 10:05 Uchwała nr XXX/292/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny
05.11.2013 10:03 Uchwała nr XXX/291/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie zamiany nieruchomości
05.11.2013 10:01 Uchwała nr XXX/290/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie nabycia nieruchomości
05.11.2013 09:58 Uchwała nr XXX/289/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie uchylenia uchwały RG Istebna XXVIII/264/2013 z dnia 28 czerwca w sprawie sprzedaży nieruchomości
05.11.2013 09:54 Uchwała nr XXX/288/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
05.11.2013 09:49 Uchwała nr XXX/287/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2014 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
05.11.2013 09:45 Uchwała nr XXX/286/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
05.11.2013 09:42 Uchwała nr XXX/285/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od tego podatku
05.11.2013 09:37 Uchwała nr XXIX/284/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 września 2013 w sprawie przystąpienia Gminy Istebna i Gimnazjum im Jana Pawła II w Istebnej do realizacji proj. "Dziś pracujemy na lepsze jutro"
05.11.2013 09:33 Uchwała nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 września 2013 w sprawie zamiany nieruchomości
05.11.2013 09:12 Uchwała nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 września 2013 w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności
05.11.2013 09:09 Uchwała nr XXIX/281/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 września 2013 w sprawie nabycia nieruchomości
05.11.2013 09:07 Uchwała nr XXIX/280/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 września 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/351/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r.
05.11.2013 09:03 Uchwała nr XXIX/279/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 września 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013
05.11.2013 08:52 Uchwała nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 września 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013-2025
05.11.2013 08:33 Uchwała nr XXIX/277/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 września 2013 w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2013
09.07.2013 10:51 Uchwała nr XXVIII/276/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie odrzucenia wniosku o Nagrodę Rady Gminy Istebna za wysikie wyniki sportowe w roku 2012.
09.07.2013 10:48 Uchwała nr XXVIII/275/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
09.07.2013 10:46 Uchwała nr XXVIII/274/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe w 2012 roku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna