Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2013 10:30 Uchwała nr XXVIII/273/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013.
09.07.2013 10:27 Uchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013-2025.
09.07.2013 10:23 Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego.
09.07.2013 10:18 Uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie wniosku mieszkańców.
09.07.2013 10:01 Uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie wniosku Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej .
09.07.2013 09:00 Uchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu"Program Rozwoju Subregionu Południowego..."
05.07.2013 14:55 Uchwała Nr XXVIII/267/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie udzielenia dotacji celowe dla Miasta Bielsko-Biała .
05.07.2013 14:53 Uchwała Nr XXVIII/266/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie nabycia nieruchomości.
05.07.2013 14:51 Uchwała Nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia służebnośći
05.07.2013 14:44 Uchwała Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie sprzedaży nieruchomości..
05.07.2013 14:41 Uchwała Nr XXVIII/263/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie nabycia nieruchomości..
05.07.2013 14:39 Uchwała Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie nabycia nieruchomości..
05.07.2013 14:37 Uchwała Nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie sprzedaży nieruchomości..
05.07.2013 14:35 Uchwała Nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa szkolnego.
05.07.2013 14:31 Uchwała Nr XXVIII/259/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Istebna.
21.06.2013 12:33 Uchwała Nr XXVII/258/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 czerwca 2013 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013.
21.06.2013 12:31 Uchwała Nr XXVII/257/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 czerwca 2013 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPFG Istebna na lata 2013-2025.
21.06.2013 12:27 Uchwała Nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 czerwca 2013 r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal. od właścicieli nieruch., na których zamieszkują mieszkańcy.
24.05.2013 15:10 Uchwała Nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 w sprawie wniosku Pana J..... L.......
24.05.2013 15:00 Uchwała Nr XXVI/254/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wniosków mieszkańców o obniżenie stawek za wywóz odpadów komunalnych.
24.05.2013 14:57 Uchwała Nr XXVI/253/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie-Kosarzyskach.
24.05.2013 14:54 Uchwała Nr XXVI/252/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej.
24.05.2013 14:49 Uchwała Nr XXVI/251/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013.
24.05.2013 14:47 Uchwała Nr XXVI/250/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Istebna na lata 2013-2025.
24.05.2013 14:44 Uchwała Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna w rejonie przysiółka Gliniane
24.05.2013 14:35 Uchwała Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok.
24.05.2013 14:33 Uchwała Nr XXVI/247/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
24.05.2013 14:28 Uchwała Nr XXVI/246/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośodka Kultury,Promocji,Informacji Turystycznej i Bibloteki .
19.03.2013 13:50 Uchwała Nr XXV/245/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013.
19.03.2013 13:46 Uchwała Nr XXV/244/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013-2025.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna