Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2013 13:44 Uchwała Nr XXV/243/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia im.Artysty Jana Wałacha w Istebnej.
19.03.2013 13:39 Uchwała Nr XXV/242/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
19.03.2013 13:30 Uchwała Nr XXV/241/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
19.03.2013 13:12 Uchwała Nr XXV/240/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia na wspóldzialanie ze Stowarzyszeniem Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej w celu prowadzenia postępowania.
19.03.2013 12:57 Uchwała Nr XXV/239/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
19.03.2013 12:55 Uchwała Nr XXV/238/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
19.03.2013 12:53 Uchwała Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności.
19.03.2013 12:45 Uchwała Nr XXV/236/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
19.03.2013 12:43 Uchwała Nr XXV/235/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
19.03.2013 12:41 Uchwała Nr XXV/234/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
19.03.2013 12:26 Uchwała Nr XXV/233/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
19.03.2013 12:24 Uchwała Nr XXV/232/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
19.03.2013 12:22 Uchwała Nr XXV/231/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
19.03.2013 12:20 Uchwała Nr XXV/230/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Mysłakowice
19.03.2013 12:17 Uchwała Nr XXV/229/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2013 rok.
19.03.2013 12:14 Uchwała Nr XXV/228/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna.
19.03.2013 11:34 Uchwała Nr XXV/227/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
17.01.2013 14:35 Uchwała Nr XXIV/226/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 14 stycznia 2013 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPG Gminy Istebna 2013-2025.
17.01.2013 14:28 Uchwała Nr XXIV/225/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 14 stycznia 2013 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013
27.12.2012 11:55 Uchwala nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
27.12.2012 11:52 Uchwala nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodar. odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
27.12.2012 11:44 Uchwala nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej.
27.12.2012 11:40 Uchwala nr XXIII/221/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
27.12.2012 11:37 Uchwala nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Istebna na lata 2013-2015.
27.12.2012 11:30 Uchwala nr XXIII/219/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013- 2025.
27.12.2012 11:26 Uchwala nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013.
27.12.2012 11:23 Uchwala nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX Rady Gminy Istebna z dnia 31.08.2011 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia"Istebna".
27.12.2012 11:20 Uchwala nr XXIII/216/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Istebna na lata 2012 - 2025.
27.12.2012 11:17 Uchwala nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
05.12.2012 14:53 Uchwała Nr XXII/214/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2012 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/136/2012 RG Istebna z dnia 27.02.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna