Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2011 13:48 Zarządzenie Nr 0050.128.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 października 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
01.12.2011 13:46 Zarządzenie Nr 0050.127.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 października 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
01.12.2011 13:43 Zarządzenie Nr 0050.126.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 października 2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Istebnej
01.12.2011 13:31 Zarządzenie Nr 0050.125.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 października 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
01.12.2011 13:28 Zarządzenie Nr 0050.124.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 października 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2011-2025.
01.12.2011 13:23 Zarządzenie Nr 0050.123.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 października 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
01.12.2011 13:20 Zarządzenie Nr 0050.122.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 października 2011 w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Istebna.
01.12.2011 13:17 Zarządzenie Nr 0050.121.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 października 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
01.12.2011 13:14 Zarządzenie Nr 0050.120.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 października 2011 zmieniająca Zarządzenie nr 0050.109.2011 w sprawie OBW do przeprowadzenia wyborów.
01.12.2011 13:09 Zarządzenie Nr 0050.119.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 października 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
01.12.2011 13:05 Zarządzenie Nr 0050.118.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 pażdziernika 2011 w sprawie ogłoszenia o naborzea na stanowisko urzędnicze
01.12.2011 13:02 Zarządzenie Nr 0050.117.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 pażdziernika 2011w sprawie odbioru zadania pn."Remont drogi gminnej "Ondrusze "we wsi Jaworzynka.
01.12.2011 13:00 Zarządzenie Nr 0050.116.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 pażdziernika 2011w sprawie odbioru zadania pn."Remont drogi gminnej "Jasnowice " we wsi Istebna .
01.12.2011 12:58 Zarządzenie Nr 0050.115.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 pażdziernika 2011w sprawie odbioru zadania pn."Remont drogi gminnej "Gazury" we wsi Istebna .
01.12.2011 12:49 Zarządzenie Nr 0050.114.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 pażdziernika 2011w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do Gimnazjum w Istebnej.
22.11.2011 12:08 Zarządzenie Nr 0050.113.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 pazdziernika 2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organz. SP Nr1 w Jaworzynce.
22.11.2011 12:00 Zarządzenie Nr 0050.112.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 pazdziernika 2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organz. SP Nr1 w Koniakowie.
22.11.2011 11:57 Zarządzenie Nr 0050.111.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
22.11.2011 11:54 Zarządzenie Nr 0050.110.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2011 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków UG Istebna do uchwały podjętej w dniu 28.09.2011.
22.11.2011 11:51 Zarządzenie Nr 0050.109.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania OKW do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9.10.2011.
22.11.2011 11:46 Zarządzenie Nr 0050.108.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 września 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
22.11.2011 11:44 Zarządzenie Nr 0050.107.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 września 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
14.09.2011 15:11 Zarządzenie nr 0050.106.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 września 2011r w sprawie aneksu SP Nr 1 w Koniakowie.
14.09.2011 14:55 Zarządzenie Nr 0050.105.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 września 2011r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
14.09.2011 14:50 Zarządzenie Nr 0050.104.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 września 2011r w sprawie zatwierdzenia aneksu Gimnazjum w Istebnej.
14.09.2011 14:46 Zarządzenie Nr 0050.103.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 września 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
14.09.2011 14:38 Zarządzenie Nr 0050.102.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
14.09.2011 14:36 Zarządzenie Nr 0050.101.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Jaworzynce
14.09.2011 14:35 Zarządzenie Nr 0050.100.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego SP Nr1 w Jaworzynce
14.09.2011 14:32 Zarządzenie Nr 0050.99.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Koniakowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna