Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2011 14:30 Zarządzenie Nr 0050.98.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie
14.09.2011 14:28 Zarządzenie Nr 0050.97.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej.
14.09.2011 14:24 Zarządzenie Nr 0050.96.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2011 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Istebnej.
14.09.2011 14:19 Zarządzenie Nr 0050.95.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
14.09.2011 14:17 Zarządzenie Nr 0050.94.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
14.09.2011 14:16 Zarządzenie Nr 0050.93.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
14.09.2011 14:13 Zarządzenie Nr 0050.92.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
14.09.2011 14:11 Zarządzenie Nr 0050.91.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządznia Kryzysowego.
14.09.2011 14:02 Zarządzenie Nr 0050.90.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2011 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
14.09.2011 13:43 Zarządzenie Nr 0050.89.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 sierpnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
14.09.2011 13:38 Zarządzenie Nr 0050.88.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 sierpnia 2011 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.
14.09.2011 13:33 Zarządzenie Nr 0050.87.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 sierpnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
14.09.2011 13:30 Zarządzenie Nr 0050.86.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 sierpnia 2011 r w sprawie powołania Komisji przetargowej.
14.09.2011 13:20 Zarządzenie Nr 0050.85.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie zmian w budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
14.09.2011 13:19 Zarządzenie Nr 0050.84.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie zmian w budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
08.08.2011 14:37 Zarządzenie nr 0050.83.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia okresu rozliczeniowego kosztów zaopatrzenia w cieplo oraz oplat ryczałtowych lokali będących własn.Gminy .
08.08.2011 14:33 Zarządzenie nr 0050.82.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
08.08.2011 14:32 Zarządzenie nr 0050.81.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.07.2011 13:36 Zarządzenie Nr 0050.80.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.07.2011 13:35 Zarządzenie Nr 0050.79.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lipca 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.07.2011 13:33 Zarządzenie Nr 0050.78.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 lipca 2011 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
21.07.2011 13:30 Zarządzenie Nr 0050.77.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej - awans zawodowy.
21.07.2011 13:05 Zarządzenie Nr 0050.76.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej - awans zawodowy.
21.07.2011 13:02 Zarządzenie Nr 0050.75.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.07.2011 13:00 Zarządzenie Nr 0050.74.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.07.2011 12:58 Zarządzenie Nr 0050.73.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.07.2011 12:49 Zarządzenie Nr 0050.72.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2011 w sprawie odbioru zadania "Remont drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna.
21.07.2011 12:47 Zarządzenie Nr 0050.71.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2011 w sprawie odbioru zadania "Remont drogi gminnej Łabaje-Dragony " we wsi Jaworzynka .
21.07.2011 12:44 Zarządzenie Nr 0050.70.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2011 w sprawie odbioru zadania "Remont drogi gminnej Pietraszonka " we wsi Istebna.
21.07.2011 12:30 Zarządzenie Nr 0050.69.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2011 w sprawie odbioru zadania "Remont drogi gminnej Pietraszyna" we wsi Koniaków.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna