Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2011 12:27 Zarządzenie Nr 0050.68.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2011 w sprawie odbioru zadania "Remont drogi gminnej Małączka" we wsi Koniaków.
21.07.2011 12:26 Zarządzenie Nr 0050.67.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2011 w sprawie odbioru zadania "Remont drogi gminnej do Kogutka" we wsi Koniaków.
21.07.2011 12:23 Zarządzenie Nr 0050.66.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2011 w sprawie odbioru zadania "Remont drogi gminnej za Gminą " w Istebnej.
21.07.2011 12:13 Zarządzenie Nr 0050.65.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie odbioru zadania "Remont mostu gminnego "Brzestowe".
21.07.2011 12:09 Zarządzenie Nr 0050.64.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
21.07.2011 12:06 Zarządzenie Nr 0050.63.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
21.07.2011 11:13 Zarządzenie Nr 0050.62.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie zasad przyznawania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy.
21.07.2011 10:27 Zarządzenie Nr 0050.61.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie zasad przekazywania środ.pieniężnych na rachunek budżetu.
21.07.2011 10:14 Zarządzenie Nr 0050.60.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie wynagrodzenia eksperta za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej.
21.06.2011 14:06 Zarządzenie Nr 0050.59.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników.
21.06.2011 14:04 Zarządzenie Nr 0050.58.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów samorządowych.
21.06.2011 13:59 Zarządzenie Nr 0050.57.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP Nr 1 w Koniakowie .
21.06.2011 13:54 Zarządzenie Nr 0050.56.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
21.06.2011 13:48 Zarządzenie Nr 0050.55.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia1 czerwca 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011 .
21.06.2011 12:54 Zarządzenie Nr 0050.54.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia1 czerwca 2011 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu.
21.06.2011 12:33 Zarządzenie Nr 0050.53.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia1 czerwca 2011 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu.
21.06.2011 12:31 Zarządzenie Nr 0050.52.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.06.2011 12:31 Zarządzenie Nr 0050.52.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.06.2011 12:28 Zarządzenie Nr 0050.51.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Istebnej.
21.06.2011 12:26 Zarządzenie Nr 0050.50.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
21.06.2011 12:17 Zarządzenie Nr 0050.49.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP Nr 2 w Jaworzynce .
21.06.2011 12:13 Zarządzenie Nr 0050.48.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP Nr 1 w Jaworzynce ..
21.06.2011 11:54 Zarządzenie Nr 0050.47.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP Nr 2 w Koniakowie .
21.06.2011 11:49 Zarządzenie Nr 0050.46.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie .
21.06.2011 11:46 Zarządzenie Nr 0050.45.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej.
21.06.2011 11:44 Zarządzenie Nr 0050.44.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP Nr 1 w Istebnej.
21.06.2011 11:37 Zarządzenie Nr 0050.43.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 maja 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.06.2011 11:35 Zarządzenie Nr 0050.42.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 maja 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.06.2011 11:31 Zarządzenie Nr 0050.41.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 maja 2011 r w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz wprowadzenia regulaminów korzystania z terenu Amfiteatru " Pod Skocznią" .
21.06.2011 11:00 Zarządzenie Nr 0050.40.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 maja 2011 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr5 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Istebnej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna