Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2011 10:28 Zarządzenie Nr 0050.39.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 maja 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.06.2011 10:25 Zarządzenie Nr 0050.38.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 maja 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
21.06.2011 10:22 Zarządzenie Nr 0050.37.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 maja 2011 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Istebna.
03.06.2011 15:06 Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
03.06.2011 14:05 Zarządzenie Nr 0050.35.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 04 maja 2011 r zmieniające zarządzenie Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna.
03.06.2011 13:48 Zarządzenie Nr 0050.34.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
03.06.2011 13:39 Zarządzenie Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
03.06.2011 13:36 Zarządzenie Nr 0050.32.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
03.06.2011 13:11 Zarządzenie Nr 0050.31.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2011 r w sprawie stawek czynszu za najem gruntów i lokali stanowiących własność komunalną.
03.06.2011 13:06 Zarządzenie Nr 0050.30.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
03.06.2011 13:03 Zarządzenie Nr 0050.29.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
03.06.2011 13:01 Zarządzenie Nr 0050.28.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
03.06.2011 12:57 Zarządzenie Nr 0050.27.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy .
03.06.2011 12:53 Zarządzenie Nr 0050.26.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 kwietnia 2011 r zmieniające zarządzenie Nr 0151/180/2010 w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy I urzędu na rok 2011.
03.06.2011 12:24 Zarządzenie Nr 0050.25.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
03.06.2011 12:21 Zarządzenie Nr 0050.24.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
03.06.2011 12:20 Zarządzenie Nr 0050.23.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 kwietnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
03.06.2011 12:18 Zarządzenie Nr 0050.22.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2001 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
05.04.2011 15:06 Zarządzenie nr 0050.21.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011
05.04.2011 15:04 Zarządzenie nr 0050.20.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych .
24.03.2011 14:30 Zarządzenie Nr 0050.19.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 SP Nr1 w Istebnej.
24.03.2011 14:24 Zarządzenie Nr 0050.18.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli na rok 2011.
24.03.2011 14:17 Zarządzenie Nr 0050.17.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna.
18.03.2011 11:02 Zarządzenie Nr 0050.16.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
18.03.2011 10:59 Zarządzenie Nr 0050.15.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.
18.03.2011 10:45 Zarządzenie Nr 0050.14.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/161/2009 r w sprawie regulaminu korzystania z zakład.funduszu świad. socjalnych.
10.03.2011 15:20 Zarządzenie Nr 0050.13.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów reprezentowania Gminy Istebna w stowarzyszeniu "Żywiecki Raj"
10.03.2011 15:08 Zarządzenie Nr 0050.12.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Istebna.
10.03.2011 15:04 Zarządzenie Nr 0050.11.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza orgnz.SP Nr 1 Jaworzynka
10.03.2011 14:49 Zarządzenie Nr 0050.10.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Istebna.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna