Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2011 14:37 Zarządzenie Nr 0050.9.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Istebna w warunkach zagrożenia.
10.03.2011 14:34 Zarządzenie Nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Istebnej.
10.03.2011 14:30 Zarządzenie Nr 0050.7.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
04.02.2011 15:13 Zarządzenie Nr 0050.6.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 01 lutego 2011 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Istebna.
04.02.2011 15:11 Zarządzenie Nr 0050.5.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 000 EUR.
04.02.2011 15:07 Zarządzenie Nr 0050.4.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP Nr2 Jaworzynka.
04.02.2011 15:04 Zarządzenie Nr 0050.3.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 stycznia w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
04.02.2011 14:59 Zarządzenie Nr 0050.2.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia14 stycznia w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP Nr1 Koniaków.
04.02.2011 14:56 Zarządzenie Nr 0050.1.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 stycznia w sprawie powołania Komisji przetargowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6