Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2012 11:26 GR/C/15/2012 Rozgraniczenie 19 punktów granicznych działki Nr 2966 stanowiącej drogę gminną we wsi Koniaków oraz wyznaczenie 4 znaków granicznych tej działki na granicy z działką 4305
04.09.2012 14:02 GR/C/14/2012 Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Istebnej – Etap II
14.08.2012 12:29 GR/C/13/2012 Odbiór oraz utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Istebna
31.07.2012 13:17 GR/C/12/2012 Dostawa opału do ogrzewania budynków komunalnych oraz administracyjnego w sezonie zimowym 2012/2013
12.07.2012 12:30 GR/C/11/2012 Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jaworzynce
09.07.2012 14:50 GR/C/10/2012 Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Istebnej
03.07.2012 12:55 GR/C/9/2012 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego w Istebnej
20.06.2012 13:52 GR/C/8/2012 Odwodnienie drogi gminnej „Rastoka – Jasieniowa” we wsi Koniaków
20.06.2012 13:51 GR/C/7/2012 Remont drogi gminnej ,,Do Raju” we wsi Koniaków o długości 194 m
20.06.2012 13:48 GR/C/6/2012 Remont drogi gminnej ,,Poloki - Bryje” we wsi Istebna o długości 207 m uszkodzonej podczas powodzi maj 2010 r
04.06.2012 12:56 GR/C/5/2012 Wykonanie zadań geodezyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Istebnej w 2012 r.
16.04.2012 14:06 GR/C/4/2012 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego
03.04.2012 11:32 GR/C/3/2012 Wykonanie rozgraniczenia i podziału działek pod drogę gminną Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków
29.03.2012 11:41 GR/C/2/2012 Budowa wiaty przystankowej w Istebnej przy Remie
17.01.2012 12:39 GR/C/1/2012 Zakup oraz dostawa materiałów papierniczych, biurowych oraz higienicznych do UG Istebna