Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2019 13:39 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku
06.04.2018 14:20 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - Rozbudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej.
23.02.2018 08:13 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wniosków na dotacje do wymiany kotłów.
27.09.2017 14:28 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.09.2017 roku w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - Etap I".
29.08.2017 15:27 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego Nr WB - MB 7331/6/2017 z dnia 28.08.2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : Rozbudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej w ramach zadania inwestycyjnego : “Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – Etap I”
06.12.2013 14:08 Odpowiedź Wójta na pismo Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie dotyczącego oświetlenia dróg powiatowych na terenie Gminy Istebna
31.05.2013 15:10 Informacja o udzielonej pomocy publicznej
14.11.2012 09:40 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania.
12.07.2012 10:53 Informacja Wójta - DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 Termin złożenia wniosku upływa : 7 września 2012.
31.05.2012 16:14 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o konkursie na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej
24.04.2012 13:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o konkursie na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie.
12.05.2010 14:23 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.
12.05.2010 14:20 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
05.05.2010 09:47 Wyniki ustnego przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych połączonej z nabyciem własności materiałów uzyskanych z rozbiórki
23.04.2010 08:04 Gmina Istebna ogłasza ustny przetarg nieograniczony ma wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych
16.11.2009 09:20 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
16.11.2009 09:19 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
16.11.2009 09:16 Ogoszenie Wójta Gminy Istebna o przyjęciu uchwał NR XXIV/230/2009 oraz NR XXIV/231/2009
09.04.2009 13:50 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
09.04.2009 13:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
03.04.2009 10:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna
02.03.2009 14:06 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna
09.12.2008 11:20 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do opracowywania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
09.12.2008 11:18 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
20.10.2008 12:02 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
03.10.2008 10:38 Ogłoszenie o budowie zbiornika retencyjnego „Gańczorka„
03.10.2008 10:36 Ogłoszenie o budowie zbiornika retencyjnego „Tokarzonka„
14.07.2008 12:35 OGŁOSZENIE
12.06.2008 11:15 Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
13.03.2008 12:38 Wójt Gminy Istebna informuje o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie remontu drogi Nr 941 Wisła - Istebna

1 2 następna