Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2013 12:07 Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Istebna w dniu 21 czerwca 2013, godz.14,00.
07.05.2013 15:09 Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 maja 2013r, godz. 9,00 w sali Nr 100 Urzędu Gminy XXVI sesji Rady Gminy Istebna.
07.05.2013 15:06 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Istebna w dniu 9 maja 2013r., godz.9,00 w sali Nr 3 Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
02.05.2012 11:25 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RG Istebna w dniu 8 maja 2012 , godz. 8,00 w sali nr 100.
02.05.2012 11:22 Informacja o dyżurach Przewodniczącego RG Istebna w Urzędzie Gminy Istebna, pok.115.
15.04.2010 14:59 Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia 2010, godz.14,00 w salce posiedzeń UG Istebna pokój nr.100.
26.08.2009 13:09 Informacja Przewodniczącego RG Istebna o dyżurach pełnionych w Urzędzie Gminy / pok.115/ w III kwartale 2009 r.
30.11.2006 15:36 Wykaz radnych Rady Gminy Istebna kadencja 2006 - 2010
13.05.2004 08:45 Uchwała Nr XVIII / 152 / 2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach
13.05.2004 08:40 Uchwała Nr XVIII / 151 / 2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
13.05.2004 08:37 Uchwała NrXVIII/150/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 16 kwietnia 2004 r.w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kosarzyskach Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie.
13.05.2004 08:15 Uchwała Nr XVIII/149/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych przy placówkach oświatowych Gminy Istebna
13.05.2004 08:11 Uchwała Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 16 kwietnia 2004 r. o utworzeniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
11.05.2004 15:52 U c h w a ł a Nr XVIII / 147 /2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004 r.w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków na finansowanie ... bud kanalizacji sanitarn
11.05.2004 15:31 U c h w a ł a Nr XVIII/ 146 /2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Istebna
11.05.2004 15:21 U c h w a ł a Nr XVIII/ 145 /2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Istebna
11.05.2004 15:11 U c h w a ł a Nr XVIII/ 144 /2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Istebna
11.05.2004 15:07 U c h w a ł a Nr XVIII/ 143 /2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Istebna
11.05.2004 15:02 U c h w a ł a Nr XVIII/ 142 /2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Istebna
11.05.2004 14:32 Uchwała nr XVIII//141/2004 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Istebna na rok 2004
11.05.2004 14:26 Uchwała nr XVIII/140/2004 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Istebna na rok 2004
11.05.2004 14:22 Uchwała nr /XVIII/139/2004 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Istebna na 2004 rok
11.05.2004 14:17 Uchwała nr XVIII/138/2004 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na częściowe pokrycie inwestycji gminnych
28.04.2004 13:12 U c h w a ł a Nr XVIII /137/ 2004 Rady Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2004r.w sprawie absolutorium.
28.04.2004 13:06 Uchwała Nr XVII /136/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2004r w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy
09.03.2004 14:11 U c h w a ł a Nr XVII /135/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkola.
09.03.2004 14:07 Uchwała nr XVII/134/2004 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 lutego 2004r.w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
09.03.2004 14:04 Uchwała nr XVII/133/2004 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Istebna na rok 2004
09.03.2004 13:53 Uchwała Nr XVII/131/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 26 lutego 2004 r.o ustaleniu sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
09.03.2004 13:53 Uchwała Nr XVII/130/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 26 lutego 2004 r.o zamiarze przekształcenia Gminnego Przedszkola w Istebnej

1 2 następna