Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2021 14:11 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej z działaności Ośrodka za 2020 rok
18.05.2021 14:09 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok
18.05.2021 13:31 Ocena zasobów pomocy społecznej 2020 rok
02.06.2020 10:43 Bilans jednostki budżetowej, zestawienie zmian w funduszu, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok
08.05.2019 15:00 Bilans jednostki budżetowej, zestawienie zmian w funduszu, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok
19.05.2017 10:34 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok
19.05.2017 10:25 Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2016 rok
01.07.2014 13:01 Sprawozdanie z działalności Ośrodka 2013 rok
01.07.2014 12:59 Ocena zasobów pomocy społecznej 2013 rok
29.05.2013 14:13 Ocena zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy Istebna
29.05.2013 13:48 Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2012 rok
11.06.2012 13:23 Ocena zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla Gminy Istebna
11.06.2012 13:21 Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2011 rok
23.04.2009 13:14 Sprawozdanie kierownika z wykorzystania środków na pomoc społeczną za 2008 r.
23.04.2009 13:14 Sprawozdanie kierownika z wykorzystania środków na pomoc społeczną za 2007 r.
23.04.2009 13:13 Sprawozdanie kierownika z wykorzystania środków na pomoc społeczną za 2006 r.
31.03.2009 11:21 Sprawozdanie kierownika z wykorzystania środków na pomoc społeczną za 2004 r.
31.03.2009 11:21 Sprawozdanie kierownika z wykorzystania środków na pomoc społeczną za 2002 r.